Aleksandra Podgórecka

Z Historia AGH
Aleksandra Podgórecka
Aleksandra Podgórecka.jpg
Nazwisko Podgórecka
Imię / imiona Aleksandra
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 13 marca 1928
Miejsce urodzenia Wilno
Data śmierci 21 marca 2008
Dyscyplina/specjalności chemia, chemia nieorganiczna, ceramika, inżynieria materiałowa
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1971-1975)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr Aleksandra Podgórecka (1928-2008)

Dyscyplina/specjalności: chemia, chemia nieorganiczna, ceramika, inżynieria materiałowa

Nota biograficzna

Urodziła się 13 marca 1928 roku w Wilnie. Zmarła 21 marca 2008 roku. Pochowana na Cmentarzu Bronowickim w Krakowie.

W 1946 roku ukończyła Gimnazjum i Liceum im. Hoene-Wrońskiego w Krakowie . W 1952 roku uzyskała dyplom na Wydziale Matematyka, Fizyka, Chemia Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją chemia.

W 1952 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieogranicznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach.

W 1963 roku na podstawie pracy "Badania fizykochemicznych i katalitycznych własności układu tlenki chromu - woda - tlen" obronionej na Wydziale Ceramicznym AGH uzyskała doktorat. Po uzyskaniu doktoratu została służbowo przeniesiona na stanowisko adiunkta do Katedry i Zakładu Chemii Nieogranicznej Wydziału Ceramicznego AGH. Od 1971 roku była na stanowisku docenta w Katedrze Chemii Nieorganicznej.

W latach 1971-1975 była prodziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Od 1975 roku była kierownikiem Zakładu Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników Instytutu Inżynierii Materiałowej WIMiC oraz zastępcą dyrektora tego Instytutu.

W 1991 roku przeszła na emeryturę.

W latach 1976-1980 była kierownikiem prac naukowo-badawczych prowadzonych w ramach problemu węzłowego "Kataliza", koordynowanego przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Jednocześnie kierowała badaniami w ramach problemu uczelnianego "Kinetyka reakcji heterogenicznych oraz struktura defektów w ciałach stałych".

W latach 1979-1988 współpracowała z zakładem Doświadczalno-Badawczym Ceramiki Elektronicznej UNITRA w Warszawie. w zakresie technologii nowych materiałów dla elektroniki oraz materiałów do produkcji kondensatorów ceramicznych, a także materiałów dielektrycznych. Prowadziła badania właściwości półprzewodnikowych materiałów ferroelektrycznych w ramach problemu węzłowego oraz badania właściwości dielektrycznych tytanianów wapniowców. wynikiem prowadzonych prac było otrzymanie nowego materiału dielektrycznego.

Była autorką ponad 30 publikacji, w tym 4 skryptów oraz 3 patentów.

Członek Towarzystwa Ceramicznego.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999 s. 110-111, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1964/65]. Kraków 1965, s. 142

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 16.10. 2020]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/