Edward Stewarski

Z Historia AGH
Edward Stewarski
Nazwisko Stewarski
Imię / imiona Edward
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 18 września 1940
Miejsce urodzenia Przededworze


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, budownictwo górnicze, mechanika, inżynieria i ochrona środowiska, budownictwo podziemne, budownictwo podziemne i górnicze, geotechnika, mechanika górotworu
Wydział Wydział Górnictwa i GeoinżynieriiDr inż. Edward Stewarski (1940-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, budownictwo górnicze, mechanika, inżynieria i ochrona środowiska, budownictwo podziemne, budownictwo podziemne i górnicze, geotechnika, mechanika górotworu

Nota biograficzna

Urodził się 18 września 1940 roku w Przededworzu.

W 1967 roku ukończył studia w AGH.

W 1967 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie i Katedrze Mechaniki Górniczej Wydziału Górniczego AGH.

W 1972 roku na podstawie pracy "Wpływ obciążeń dynamicznych gruntów na zmianę oporu ścinania w świetle badań laboratoryjnych", której promotorem był profesor Stanisław Korman, uzyskał stopień doktora.

Autor około 90 publikacji i 3 patentów.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/stewarski-edward-001649

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1966/67]. Kraków 1967, s. 33
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-2019. Kraków 2019, s. 105
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 338

stan na dzień 19.12.2023