Stefan Śliwiński

Z Historia AGH
Stefan Śliwiński
Stefan Sliwinski.jpg
Nazwisko Śliwiński
Imię / imiona Stefan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 18 lutego 1918
Miejsce urodzenia Maciejów
Data śmierci 9 kwietnia 2007
Dyscyplina/specjalności geologia, geologia górnicza, geologia złóż
Wydział Wydział Geologiczno-Mierniczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Stefan Śliwiński (1918-2007)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia górnicza, geologia złóż

Nota biograficzna

Urodził się 18 lutego 1918 roku w Maciejowie koło Krasnegostawu. Zmarł 9 kwietnia 2007 roku. Pochowany na Cmentarzu Bronowickim w Krakowie.

Absolwent Wydziału Geologicznego-Mierniczego AGH 1952.

Doktor nauk technicznych - AGH 1961, doktor habilitowany - AGH 1968, profesor (tytuł) - 1990.

Związany z AGH od 1951 do 1990 roku. Zastępca asystenta 1950-1952, aspirant w Katedrze Złóż Rud 1953-1955, asystent, starszy asystent 1957-1961, adiunkt 1961-1971, docent 1971-1990.

W latach 1956-1966 pracował w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geologicznym Surowców Hutniczych: III inżynier 1956-1957, inżynier oraz weryfikator 1957-1966.

Odbył staże na Uniwersytecie w Belgradzie 1965-1966, praktyki w ZSRR, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii.

Prowadził badania naukowe z zakresu stratygrafii triasu śląsko-krakowskiego, tła geochemicznego występowania kruszców cynku i ołowiu, utworów węglanowych dewonu i kruszców, kartografii geologicznej w skali 1:25000 na ark. Siewierz-Zawiercie; warunków geologicznych dla zapory w Przeczycach na Czarnej Przemszy; kategorii złóż "stratoidalnych" w obrębie warstw "olkuskich", występowania glonów Dasycladaceae w dolomitach kruszconośnych oraz zespołu pierwiastków towarzyszących w utworach na obrzeżu NE GZW i po części w Górach Świętokrzyskich. Uczestnik Polskiej Ekspedycji Geologicznej do Mongolii w 1962.

Autor 51 prac, w tym 12 monografii i rozpraw. Promotor 3 prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego od 1954 roku (przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Krakowskiego od 1970 roku).

Członek Komisji Nauk Geologicznych PAN, Oddział Krakowski, w latach 1970-1988.

Przewodniczący Rady Oddziałowej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego ZNP; członek w Górniczo-Hutniczym Spółdzielczym Zrzeszeniu Budowy Domków Jednorodzinnych; praca nad wystawą dydaktyczną pt. "Czyn zbrojny w pamięci narodu"; organizator pomocy Polakom - Weteranom Września 1939 r. na Litwie i Białorusi, członek Zarządu i wiceprezes Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych przy AGH.

Autor wierszy i barwnych wspomnień z czasów partyzanckich opublikowanych w biuletynach AGH.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Batalionów Chłopskich, Medal Zwycięstwa i Wolności, Złota Odznaka "Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego", Złota Odznaka "Za pracę społeczną dla m. Krakowa", Złota Odznaka "Zasłużonemu dla polskiej geologii", nagrody Ministra Edukacji Narodowej (dwukrotnie), nagrody Rektora AGH (pięciokrotnie); Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/sliwinski-stefan-004489

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003, s. 1016
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 363-364, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 425–426, [foto]

Artykuły

  • Banaś M., Mochnacka K,, Piestrzyński A.: Stefan Śliwiński (1918-2007) : wspomnienie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2007, nr 168/169, s. 20-21, [foto]
  • Dziennik Polski 2007 nr 86 (12 IV 2007), s. 11 [nekr.]
  • Sass- Gustkiewicz M.: Spotkanie z emerytowanymi pracownikami dydaktycznymi Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 16-17
  • Śliwiński S.: Moja droga kombatancka. Technika Poszukiwań Geologicznych 2001, R. 40, z. 3, s. 37-38, [foto]
  • Śliwiński S.: Moja droga ku wolności - w walce i pracy w trudnych latach okupacji 1939-1944. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 89, s. 17-18
  • Śliwiński S.: Mój wrzesień 1939 r. Technika Poszukiwań Geologicznych 2003, R. 42, z. 1-2, s. 57-58