Zygmunt Adam Niedojadło

Z Historia AGH
Zygmunt Adam Niedojadło
Zygmunt Niedojadło.jpg
Nazwisko Niedojadło
Imię / imiona Zygmunt Adam
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 16 kwietnia 1953
Miejsce urodzenia Tarnów


Dyscyplina/specjalności inżynieria lądowa, transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, pomiary geodezyjne na terenach górniczych, szkody górnicze
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr hab. inż., prof. AGH Zygmunt Adam Niedojadło (1953-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria lądowa, transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, pomiary geodezyjne na terenach górniczych, szkody górnicze

Nota biograficzna

Urodzony 16 kwietnia 1953 roku w Tarnowie.

W 1971 roku rozpoczął studia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH, które ukończył z wyróżnieniem w 1976 roku. W pracy magisterskiej rozpatrywał problemy wpływu pola magnetycznego na nasadkę giroskopową GAK-1.

W 1976 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Badań Deformacji Górotworu Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowe Wydziału Geodezji Górniczej.

W 1985 roku na podstawie pracy "Model funkcjonalny przemieszczania punktów nad eksploatacją górniczą" napisanej pod kierunkiem prof. Bogdana Dżegniuka uzyskał doktorat.

Od 2012 roku był kierownikiem Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej WGGiIŚ.

Współpracuje z wieloma kopalniami Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz zakładami Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi.

Autor ponad 60 publikacji z zakresu teorii szkód górniczych, pomiarów geodezyjnych na terenach górniczych, projektowania i oddziaływania eksploatacji prowadzonej w firmach ochronnych szybów i obiektów powierzchniowych oraz kilkudziesięciu prac badawczo-naukowych, ekspertyz, opinii, analiz i interpretacji dla przemysłu. Jest też autorem kilku wdrożeń z zakresu projektowania eksploatacji w filarach ochronnych oraz wyznaczania filarów ochronnych w LGOM. Współautor 1 patentu.

Pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z TU Clausthal w Niemczech, a od 1999 roku był Przewodniczącym Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej.

Członek Sekcji Mechaniki Górotworu Komitetu Górniczego PAN, Sekcji Geodezji Przemysłowej Komitetu Geodezji PAN, Polskiego Komitetu Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego, Stowarzyszenia Naukowego im. Stanisława Staszica.

Odznaczenia i nagrody

Medal "Zasłużony dla Górnictwa RP", Dyrektor Górniczy III stopnia, Dyrektor Górniczy I Stopnia, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/niedojadlo-zygmunt-001874

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 126, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s.43, 45

Artykuły

Inne


stan na dzień 11.02.2023