Tomasz Idzi Paweł Samujłło-Sulima

Z Historia AGH
Tomasz Idzi Paweł Samujłło-Sulima
Tomasz Sulima-Samujllo.jpg
Nazwisko Samujłło-Sulima
Imię / imiona Tomasz Idzi Paweł
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 17 maja 1941
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 10 lutego 2009
Dyscyplina/specjalności matematyka, informatyka, geometria wykreślna, grafika inżynierska, elementy rysunku technicznego
Pełnione funkcje kierownik Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej (2004–2005)
Wydział Wydział Matematyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi

Dr inż. Tomasz Idzi Paweł Samujłło-Sulima (1941–2009)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, informatyka, geometria wykreślna, grafika inżynierska, elementy rysunku technicznego

Nota biograficzna

Urodził się 17 maja 1941 roku w Krakowie, zmarł 10 lutego 2009 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

W 1958 roku ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. W 1961 roku rozpoczął studia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH, które ukończył w 1967 roku i uzyskał tytuł magistra inżyniera o specjalności geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Następnie rozpoczął pracę w Akademii Rolniczej w Krakowie. Od 1968 roku zatrudniony, jako asystent w Katedrze Geometrii Wykreślnej Wydziału Górniczego AGH. W roku akademickim 1969/1970 Katedra została przeniesiona do Instytutu Matematyki i otrzymała nazwę Zakład Geometrii i Geometrii Wykreślnej. Prowadził zajęcia i wykłady z geometrii opisowej Akademii oraz w punktach konsultacyjnych, będących rodzajem zawodowych studiów wieczorowych dla górników, w Krakowie, Tarnobrzegu, Pile, Jaworznie i Krośnie. W latach 80-tych i 90-tych był bardzo zaangażowany w adaptację technologii komputerowej w dziedzinie grafiki komputerowej i geometrii wykreślnej.

W 1975 roku na podstawie pracy "Zależność między własnościami fizyko-mechanicznymi niektórych skał a ich rozdrabialnością na skutek działania materiału wybuchowego" obronionej na Wydziale Górniczym uzyskał stopień doktora. Następnie uzyskał stanowisko adiunkta w Zakładzie Geometrii Wykreślnej.

W latach 2004–2005 był kierownikiem Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej Wydziału Matematyki Stosowanej. W tym samym okresie prowadził zajęcia z geometrii wykreślnej i grafiki komputerowej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 2006 na emeryturze.

Autor lub współautor 55 artykułów naukowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/sulima-samujllo-tomasz-03027

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. [T.] 1 : Pion górniczy. Kraków 1979, s. 233
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 214-215, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH... 1968/99]. Kraków 1969, s. 40
  • [Skład Osobowy AGH... 1969/70]. Kraków 1970, s. 107
  • [Skład Osobowy AGH... 1978/79]. Kraków 1979, s. 132
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 348, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2009, nr 37 (13 II 2009), s. A17 [nekr.]
  • Koch A., Wieja T.: Dr Tomasz Sulima Samujłło - posthumous tribute. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics 2009, nr 19, s. 93-94, [foto]