Wiktor Kubiński

Z Historia AGH
Wiktor Kubiński
Nazwisko Kubiński
Imię / imiona Wiktor
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 16 lutego 1949


Dyscyplina/specjalności nauki techniczne, metalurgia, towaroznawstwo, inżynieria produkcji, plastyczna przeróbka metali
Wydział Wydział ZarządzaniaDr hab. inż., prof. AGH Wiktor Kubiński (1949-)

Dyscyplina/specjalności: nauki techniczne, metalurgia, towaroznawstwo, inżynieria produkcji, plastyczna przeróbka metali

Nota biograficzna

Urodził się 16 lutego 1949 roku.

W 1973 roku ukończył Wydział Metalurgiczny AGH o specjalizacji przeróbka plastyczna metali.

Po ukończeniu studiów przez 1,5 roku pracował w Hucie Ferrum w Katowicach.

W październiku 1974 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Przeróbki Plastycznej Metali Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Analiza parametrów geometrycznych i kinematycznych oraz odkształceń przy dziurowaniu w trójwalcowej walcarce skośnej", której promotorem był profesor Zygmunt Polek, uzyskał stopień doktora.

W 1999 roku na podstawie rozprawy "Określenie odkształceń oraz nacisku metalu na narzędzia podczas dziurowania w prasowalcarce" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Przed przejściem na emeryturę związany był z Katedrą Badań Operacyjnych Wydziału Zarządzania.

Autor około 210 publikacji.

Promotor 4 prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kubinski-wiktor-002863

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 151
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 70
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 183

Inne

stan na dzień 18.10.2023