Ludwik Zawisza

Z Historia AGH
Ludwik Zawisza
Ludwik Zawisza.jpg
Nazwisko Zawisza
Imię / imiona Ludwik
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. nadzw. AGH
Data urodzenia 16 stycznia 1949
Miejsce urodzenia Odrzykoń k. Krosna
Data śmierci 29 listopada 2011
Dyscyplina/specjalności górnictwo, geologia inżynierska, geologia naftowa, hydrogeologia, inżynieria środowiska
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH (1995–1999)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19931995
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu19951996
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu19961999

Dr hab. inż., prof. nadzw. AGH Ludwik Zawisza (1949–2011)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, geologia inżynierska, geologia naftowa, hydrogeologia, inżynieria środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 16 stycznia 1949 roku w Odrzykoniu koło Krosna. Zmarł 29 listopada 2011 roku. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH (specjalność geologia naftowa). W 1980 roku uzyskał tytuł naukowy doktora, w 1991 roku - doktora habilitowanego.

W 1972 roku podjął pracę w Zakładzie Geologii Naftowej ówczesnego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH. W 1992 roku, po restrukturyzacji Wydziału Wiertniczo-Naftowego, został kierownikiem Zakładu Naftowej Inżynierii Złożowej. W latach 1993-1995 był prodziekanem Wiertniczo-Naftowego, w w latach 1995-1996 i 1996-1999 pełnił funkcję prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, uzyskując w 1996 roku stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH. W 2001 roku został kierownikiem utworzonego wówczas Zakładu Ochrony Środowiska w Gospodarce. W latach 1999-2001 był członkiem senatu AGH.

Był autorem ponad 130 publikacji naukowych, 4 książek, 3 patentów, promotorem 1 rozprawy doktorskiej oraz wielu ekspertyz dla przemysłu naftowego.

Przez wiele lat był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego SITPNaft oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa - SITG. Był członkiem - założycielem Society of Petroleum Engineers - Sekcji Polskiej przy Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH oraz jej sekretarzem w latach 1991-1993. Od 1972 roku był członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej.

Od 1974 roku był rzeczoznawcą SITPNiG NOT, od 1998 roku - rzeczoznawcą Ministra Środowiska, od 1999 roku - zastępcą przewodniczącego Komisji Zasobów Kopalin przy Ministrze Środowiska.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia, Zasłużony dla Polskiej Geologii, Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Złota Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP", nagrody Ministra, nagrody rektorskie

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/zawisza-ludwik-003486

Źródła do biogramu

Książki

 • 40th anniversary 1967-2007. Drilling, Oil and Gas Faculty AGH University of Science and Technology in Cracow. Kraków 2007, s. 35, 220, [foto]
 • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 319-320
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 239-240, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 412 [foto]
 • Zubrzycki A.: Ludwik Zawisza - wspomnienie. W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Kraków 2017, s. 137, 153-155, [foto] (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3)

Artykuły

 • Dziennik Polski 2011 nr 282 (5 XII 2011). s. A10 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2011, nr 284 (7 XII 2011), s. A12 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2011, nr 284 (7 XII 2011), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków s. 10 [nekr.]
 • Gonet A., Rychlicki S., Siemek J.: Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu w 90-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wiertnictwo, Nafta, Gaz [Wyd. AGH] 2009, T. 26, z. 1-2, s. 41-54
 • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12
 • Polska Gazeta Krakowska 2011, nr 280 (2 XII 2011), s. 26 [nekr.]
 • Zawisza L.: Co wywiercą Brytyjczycy? : Aurelian Oil poszuka ropy i gazu w Małopolsce i na Śląsku : rozmowa z profesorem Ludwikiem Zawiszą, specjalistą z AGH do spraw wiertnictwa naftowego. Rozm. F. Ratkowski. Gazeta Krakowska 2007, nr 29 (3-4 II 2007), s. 2, [foto]
 • Zubrzycki A.: Ludwik Zawisza - wspomnienie. Biuletyn AGH 2012 nr 50, s. 34, [foto]