Kazimierz Wiatr

Z Historia AGH
Kazimierz Wiatr
Kazimierz Wiatr.jpg
Nazwisko Wiatr
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 18 lutego 1955
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności informatyka, elektronika, komputerowe sterowanie procesami, systemy wieloprocesorowe, układy programowalne, systemy wizyjne, rekonfigurowalne systemy obliczeniowe, systemy cyfrowe, układy scalone specjalizowane
Pełnione funkcje Dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego "Cyfronet" AGH (2004- )
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Jednostka pozawydziałowa Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DyrektorAkademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH2004

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr (1955-)

Dyscyplina/specjalności: informatyka, elektronika, komputerowe sterowanie procesami, systemy wieloprocesorowe, układy programowalne, systemy wizyjne, rekonfigurowalne systemy obliczeniowe, systemy cyfrowe, układy scalone specjalizowane

Nota biograficzna

Urodził się 18 lutego 1955 roku w Krakowie.

W 1980 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. W 1987 roku uzyskał stopień doktora, w 1999 roku - doktora habilitowanego na Politechnice Łódzkiej, a w 2002 roku - otrzymał tytuł profesora.

Zatrudniony w AGH od 1980 roku, obecnie jako profesor zwyczajny w zakresie informatyki i elektroniki. Kierownik Zespołu Rekonfigurowalnych Systemów Obliczeniowych w Katedrze Elektroniki, Dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH od 2004 roku. Przewodniczący Rady Konsorcjum Pionier - Polski Internet Optyczny od 2006 roku.

Od 2008 roku przewodniczy programowi PL-Grid (Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej), w ramach którego zbudowano największe w Polsce superkomputery, wielokrotnie plasujące się pośród 100 najszybszych komputerów świata.

Od 2007 roku prezes Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, EUROMICRO (the European Organisation for Information and Microelectronics), IEEE (the Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz IEEE - Computer Society.

Kierownik 9 grantów badawczych KBN i MNiSW.

Autor, współautor i redaktor 27 książek naukowych, ponad 300 publikacji naukowych oraz 34 wdrożeń i 5 patentów, recenzent w prestiżowych czasopismach międzynarodowych. Promotor rozpraw doktorskich.

Jeden z twórców niezależnego ruchu harcerskiego (1980-1989), współorganizator, a później przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) w latach 2004-2006, rzecznik spraw wychowania młodego pokolenia, autor wielu publikacji, opracowań i raportów o wychowaniu, doradca Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka (1998-2002) do spraw edukacji i wychowania młodego pokolenia. Członek Rady Uczelni AGH na lata 2021-2024.

W wyborach parlamentarnych w 2005 roku został wybrany na senatora VI kadencji. Senator RP VI, VII, VIII i IX kadencji.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1990), Srebrny Krzyż Zasługi (1999), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000), Nagroda NOT, nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność naukową i dydaktyczną, nagrody Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wiatr-kazimierz-003419

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 391-392, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 5 : Suplement A - Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2006, s. 816-817, [foto]

Artykuły

  • Kolczyńska I.: Kim są członkowie Rady Uczelni AGH. Biuletyn AGH 2021, nr 157-158, s. 45, [foto]
  • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr. Biuletyn Naukowy Instytutu Kształcenia na Odległość 2006, nr 1, s. 68, [foto]
  • Profesor Kazimierz Wiatr Przewodniczącym Prezydium Rady Konsorcjum PIONIER. Biuletyn AGH 2012, nr 50, s. 30
  • Wiatr K.: Być w czołówce jednostek teleinformatycznych Europy : rozmowa z dyrektorem Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH prof. Kazimierzem Wiatrem. Rozm. P. Stachnik Dziennik Polski 2006, nr 146, specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 6-7, [foto]
  • Wiatr K.: Moc dla polskiej nauki : wywiad z dyrektorem ACK Cyfronet AGH prof. Kazimierzem Wiatrem. Rozm. P. Mazur Biuletyn AGH 2015, nr 88, s. 7-9, [foto]
  • Wiatr K.: Niech wieje dobry Wiatr : rozmowa z Kazimierzem Wiatrem, przewodniczącym Rady Konsorcjum PIONIER i dyrektorem Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH. Rozm. D. Niemir, M. Stroiński Pionier Magazine : Polish Optical Internet 2009, nr 3, s. 4-5, [foto]
  • Wiatr K.: Pierwsze w Polsce centrum komputerowe : rozmowa z prof. Kazimierzem Wiatrem, dyrektorem ACK Cyfronet AGH. Rozm. P. Stachnik Dziennik Polski 2008, nr 249, Dziennik Akademii Górniczo-Hutniczej, s. 10, [foto]
  • Wrzoszczyk K.: Profesor Kazimierz Wiatr Przewodniczącym Rady Konsorcjum PIONIER. Biuletyn AGH 2018, nr 124, s. 17-18, [foto]

Inne

stan na dzień 10.03.2023