Zofia Köhsling

Z Historia AGH
Zofia Köhsling
Nazwisko Köhsling
Imię / imiona Zofia
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 12 sierpnia 1923
Miejsce urodzenia Chełmno
Data śmierci 21 czerwca 2018
Dyscyplina/specjalności nauki chemiczne, chemia i przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego
Wydział Wydział Wiertniczo-Naftowy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Dr Zofia Köhsling (1923-2018)

Dyscyplina/specjalności: nauki chemiczne, chemia i przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego

Nota biograficzna

Urodziła się 12 sierpnia 1923 roku w Chełmnie na Pomorzu. Zmarła 21 czerwca 2018 roku. Pochowana na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

W 1950 roku ukończyła Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1954 roku rozpoczęła pracę asystenta w Zakładzie Gazownictwa Ziemnego Katedry Kopalnictwa Naftowego Wydziału Górniczego AGH.

W 1964 roku na podstawie pracy "Badanie przebiegu procesów demulgacji emulsji ropnych w warunkach kopalnianych ze szczególnym uwzględnieniem metody termicznej", której promotorem był profesor Zdzisław Wilk, otrzymała stopień doktora nauk technicznych. Następnie została adiunktem.

W 1986 roku przeszła na emeryturę.

Autorka około 30 publikacji, w tym 2 książek oraz 2 patentów.

Była opiekunką prac dyplomowych magisterskich.

Członek Naczelnej organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, kilkakrotnie Nagroda Rektora AGH

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 292-293
  • [Skład Osobowy AGH … 1955/56]. Kraków 1956, s. 55
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919–2019. Kraków 2019, s. 89
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 158
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 238, 634 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 14.04.2021]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/