Wojciech Truszkowski

Z Historia AGH
Wojciech Truszkowski
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Truszkowski
Imię / imiona Wojciech
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 10 kwietnia 1921
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 20 czerwcz 2003
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metalurgia, fizyka metali i metaloznawstwa, metaloznawstwo
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych Wydziału Metali Nieżelaznych (1961–1969)
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Truszkowski (1921–2003)

biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, fizyka metali i metaloznawstwa, metaloznawstwo

Nota biograficzna

Urodził się 10 kwietnia 1921 roku w Krakowie. Zmarł 20 czerwca 2003 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1947 roku ukończył Wydział Hutniczy AG.

W 1947 roku rozpoczął pracę starszego asystenta w zakładzie Metalurgii Technicznych metali Wydziału Hutniczego AG.

W 1954 roku uzyskał doktorat.

W 1959 roku na podstawie pracy "Zagadnienie niejednorodności metali w świetle statycznej próby rozciągania" uzyskał stopień doktora habilitowanego i w tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym.

W 1971 roku uzyskał tytuł profesora.

W latach 1961-1969 kierownik Katedry Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych Wydziału Metali Nieżelaznych.

W latach 1953-1968 pracował w Zakładzie Metali Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. W latach 1959–1969 profesor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, następnie w latach 1969–1992 profesor Instytutu Podstaw Metalurgii PAN.

Zajmował się zagadnieniami fizyki metali oraz ich obróbki plastycznej i cieplnej.

Od 1965 roku był członkiem PAN, a od 1989 członkiem PAU.

Autor ponad 200 publikacji naukowych z dziedziny fizyki metali i metaloznawstwa.

Od 1969 roku był dyrektorem Instytutu Podstaw Metali PAN w Krakowie.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Sainte Claire Deville Francuskiego Stowarzyszenia Metalurgów

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 109
  • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. B. Cynkier. Ed. 4. Warszawa 2001, s. 981
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1947/48]. Kraków 1947, s. 59, 63
  • [Skład Osobowy AGH … 1963/64]. Kraków 1964, s. 102

Inne