Andrzej Jerzy Krawczyk

Z Historia AGH
Andrzej Jerzy Krawczyk
Andrzej Jerzy Krawczyk.jpg
Nazwisko Krawczyk
Imię / imiona Andrzej Jerzy
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 1 kwietnia 1945
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 23 sierpnia 2011
Dyscyplina/specjalności geologia, nauki o Ziemi, geoinformatyka, geologia matematyczna, geologia podstawowa, sedymentologia, informatyka
Pełnione funkcje Zastępca dyrektora Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych WG-P (1985-1987)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab. inż., prof. AGH Andrzej Jerzy Krawczyk (1945-2011)

Dyscyplina/specjalności: geologia, nauki o Ziemi, geoinformatyka, geologia matematyczna, geologia podstawowa, sedymentologia, informatyka

Nota biograficzna

Urodził się 1 kwietnia 1945 roku w Krakowie. Zmarł 23 sierpnia 2011 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie.

W 1969 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera geofizyka.

W 1969 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Geologii Dynamicznej Instytutu Geologii Regionalnej i Złóż Węgla Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1977 roku na podstawie pracy "Statystyczna charakterystyka procesu sedymentacji fliszu podhalańskiego", napisanej pod kierunkiem profesora Janusza Kotlarczyka, uzyskał stopień doktora.

W latach 1985-1987 był zastępcą dyrektora Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych WG-P.

W 1993 roku na podstawie rozprawy "Metody matematyczne w stratygrafii. Studium metodologiczne" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 1999 roku był profesorem AGH.

Autor około 100 publikacji.

Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich oraz opiekun naukowy szeregu studentów o indywidualnym programie nauczania.

Recenzent 1 pracy doktorskiej i 3 habilitacyjnych.

W latach 2002-2011 był członkiem Komitetu Redakcyjnego Pisma Przyrodniczego "Wszechświat", gdzie był sekretarzem Redakcji. W latach 1978-1993 był sekretarzem, a następnie członkiem Redakcji Kwartalnika AGH "Geologia".

Członek Komisji Geoinformatyki Wydziału IV Przyrodniczego Polskiej Akademii Umiejętności, Naczelnej Organizacji Technicznej. Był jednym z założycieli Sekcji Geologii Matematycznej w Polskim Towarzystwie Geologicznym.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/krawczyk-andrzej-jerzy-002104

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 205
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 57
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 174

Artykuły

  • Dziennik Polski 2011, nr 198 (26 VIII 2011), s. A17 [nekr.]

Inne