Andrzej Tokarczyk

Z Historia AGH
Andrzej Tokarczyk
Andrzej Tokarczyk.jpg
Nazwisko Tokarczyk
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 16 września 1949
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 3 listopada 1992
Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, fotogrametria, fotogrametria analityczna, fotogrametria bliskiego zasięgu, fotogrametria lotnicza
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr inż. Andrzej Tokarczyk (1949-1992)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, fotogrametria, fotogrametria analityczna, fotogrametria bliskiego zasięgu, fotogrametria lotnicza

Nota biograficzna

Urodził się 16 września 1949 roku w Krakowie. Zmarł 3 listopada 1992 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1968 roku ukończył Technikum Geodezyjne w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH. W 1973 roku ukończył studia z wyróżnieniem ze specjalnością geodeta inżynieryjno-przemysłowy.

Jeszcze podczas studiów, w 1972 roku, rozpoczął pracę technika w Zakładzie Fotogrametrii Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej, a od 1973 roku, jako pracownik naukowo-dydaktyczny.

W 1976 roku odbył staż naukowy w National Research Council w Kanadzie. W 1981 roku na podstawie pracy "Badanie kamer pomiarowych z wykorzystaniem kalibratora Fairchilda" uzyskał stopień doktora. W 1982 roku został adiunktem. W swoich pracach naukowo-dydaktycznych zajmował się zagadnieniami związanymi z aerotriangulacją, zastosowaniami inżynierskimi fotogrametrii, samokalibracją.

Brał udział w pracach Koła Naukowego Geodetów, wielokrotnie jako opiekun uczestniczył w obozach naukowych prowadzących prace monitorujące metodami fotogrametrycznymi zmiany rzeźby na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Autor kilkunastu publikacji, w tym skryptu "Naziemna fotogrametria inżynieryjno-przemysłowa".

Stworzył wiele programów komputerowych rozwiązujących zagadnienia fotogrametrii analitycznej, używanych do chwili obecnej w zajęciach dydaktycznych w Zakładzie Fotogrametrii oraz prac związanych z zastosowaniem fotogrametrii w praktyce.

Członek Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za pracę doktorską

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 240
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 120, [foto]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 148-149, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1973/74]. Kraków 1975, s. 40
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 372

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 7.07. 2020]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/