Tadeusz Kochmański

Z Historia AGH
Tadeusz Kochmański
Tadeusz Kochmanski.jpg
Nazwisko Kochmański
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 17 września 1904
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 2 listopada 1986
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geodezja, miernictwo górnicze, mechanika górotworu
Pełnione funkcje Rektor AGH (1961–1963)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1981
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne zasługi dla rozwoju geodezji i ochrony terenów górniczych
Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Geodezji Górniczej19511953
RektorAGH19611963

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kochmański (1904–1986)

Dyscyplina/specjalności: mechanika górotworu, miernictwo górnicze

Nota biograficzna

Urodził się 17 września 1904 roku w Krakowie. Zmarł 2 listopada 1986 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Uczył się w III Państwowym Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego, które ukończył w 1922 roku. Podjął następnie studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej, które ukończył w 1931 roku. Pracę dyplomową, która uzyskała wyróżnienie, wykonał z zakresu geologii i miernictwa górniczego.

Działalność naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1931 roku w Zakładzie Geologii Stosowanej na Wydziale Górniczym AG, jednak z powodu braku etatu naukowego przeszedł do pracy w przemyśle. W 1932 roku odbył praktyki miernicze w kopalniach, a od stycznia 1933 roku był kierownikiem biur mierniczych w kopalniach „Bielszowice” i „Knurów”. W początkowych latach okupacji pracował w charakterze mierniczego kopalni rudy żelaza w Stąporowie. W połowie 1941 roku Tadeusz Kochmański powrócił do Krakowa i objął wykłady z miernictwa, a następnie i matematyki, w Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej. Na stanowisku tym pozostał do końca wojny. W 1945 roku znalazł się wśród tych, którzy reaktywowali działalność Akademii Górniczej.

24 listopada 1945 roku uzyskał w AG stopień doktora nauk technicznych, a 9 października 1948 roku została zatwierdzona Jego habilitacja.

Od czerwca 1949 roku był profesorem kontraktowym AGH. 23 stycznia 1950 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1958 roku otrzymał tytuł profesora..

W 1949 roku objął kierownictwo utworzonej z Jego inicjatywy Katedry Geodezji i Miernictwa Górniczego II na Wydziale Geologiczno-Mierniczym. Był współorganizatorem utworzonego w 1951 roku Wydziału Geodezji Górniczej. Na tym wydziale kierował do 1963 roku Katedrą Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych. Od września 1951 roku do stycznia 1954 roku był dziekanem Wydziału Geodezji Górniczej. W latach 1961–1963 był rektorem AGH. W kolejnych latach, 1963–1971, związany był z Politechniką Śląską w Gliwicach. W 1971 roku powrócił do AGH i objął kierownictwo Zakładem Ochrony Powierzchni Górniczej i Górotworu w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska. W ostatnim roku swojej czynnej pracy zawodowej kierował utworzonym z Jego inicjatywy Zakładem Badań Deformacji Górotworu w Instytucie Geodezji Górniczej i Przemysłowej.

Z dniem 1 października 1974 roku przeszedł na emeryturę. Wtedy też został honorowym członkiem Rady Wydziału Geodezji Górniczej.

Autor ponad 60 pozycji, w tym 9 o charakterze dydaktycznym (książki i skrypty). Był autorem lub współautorem 13 patentów i kilku chronionych usprawnień technologicznych. Był promotorem w 13 przewodach doktorskich.

Członek Komitetu Geodezji PAN. Doktor honoris causa AGH (1981).

W pawilonie AGH C-4 na pierwszym piętrze w 1988 roku znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Profesorowi.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Sztandar Pracy I Klasy, Honorowy Górnik PRL.

Senat AGH 30 maja 1981 roku nadał prof. Tadeuszowi Kochmańskiemu tytuł doktora honoris causa za wybitne zasługi dla rozwoju geodezji i ochrony terenów górniczych.

Źródła do biogramu

Książki

 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach. Kraków 2008, s. 48-51, [foto]
 • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 8, [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 81
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 103-105, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby Rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Z. 4 - 2021. Oprac. H. Sieński. Kraków 2021, s. 125-132, [foto]
 • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 7-8, 29-31, 32-53, [foto]
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1946/47]. Kraków 1946, s. 17
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1947/48]. Kraków 1947, s. 10
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s.115
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 157, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 623 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1987, grudzień, s. 4
 • Dżegniuk B.: Wkład Profesora Tadeusza Kochmańskiego i Jego szkoły w rozwój nauki o szkodach górniczych. Geodezja i Kartografia 1988, T. 37, z. 4, s. 253-256
 • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]
 • Jaros J.: "Salamandra" - pamięci Kolegów Górników (2). Przegląd Górniczy 1987, T. 43, nr 11-12, s. 63-64
 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach : prof. Tadeusz Kochmański. Miesiąc w Krakowie 2009, nr 2, s. 47-48, [foto]
 • Łabanowicz H.: Współpraca Profesora Tadeusza Kochmańskiego z przemysłem wydobywczym. Geodezja i Kartografia 1988, T. 37, z. 4, s. 267-269
 • Ney B.: Profesor Tadeusz Kochmański - doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica. Geodezja i Kartografia 1982, T. 31, z. 2, s. 95-101
 • Ney B.: Wpływ Profesora Tadeusza Kochmańskiego na rozwój metod obliczeń geodezyjnych. Geodezja i Kartografia 1988, T. 37, z. 4, s. 257-261
 • Odlanicki-Poczobutt M.: Z działalności Profesora Tadeusza Kochmańskiego w Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Geodezja i Kartografia 1988, T. 37, z. 4, s. 245-247
 • Poczet Rektorów AGH : lata [1919-2013] : Tadeusz Kochmański (1904-1986), 1961/62-1962/63. Biuletyn AGH 2013 wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej, s. 15, [foto]
 • Podrzucki C.: Konwent Seniorów AGH w dwóch ostatnich kadencjach swej działalności. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 90, s. 7-8
 • [Profesor Tadeusz Kochmański]. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 449. [Seria] Geodezja 1976, z. 31, 110, [1] s., [foto] [zeszyt poświęcony jubileuszowi 45-lecia pracy naukowej profesora Tadeusza Kochmańskiego]
 • Sieński H.: Profesor Tadeusz Kochmański : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 19. Biuletyn AGH 2015, nr 85, s. 33-35, [foto]
 • Sieński H.: Tadeusz Kochmański - Rektor w latach 1961-1963 : Poczet rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej - część 13. Biuletyn AGH 2022, nr 166, s. 29-32, [foto]
 • Wędzony J.: Działalność naukowo-dydaktyczna Prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kochmańskiego. Geodezja i Kartografia 1988, T. 37, z. 4, s. 249-252
 • Wędzony J.: Działalność naukowo-dydaktyczna prof. dr hab. inż. Tadeusza Kochmańskiego. Geodezja i Kartografia 1988, T. 37, z. 4, s. 253-256
 • Wędzony J.: Pro memoria. Wspólne Sprawy 1997, nr 11, s. 6-7
 • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18
 • Zych J.: Działalność Profesora Tadeusza Kochmańskiego w Politechnice Śląskiej. Geodezja i Kartografia 1988, T. 37, z. 4, s. 257-261