Adam Sucheta

Z Historia AGH
Adam Sucheta
Adam Sucheta.jpg
Nazwisko Sucheta
Imię / imiona Adam
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 18 sierpnia 1941
Miejsce urodzenia Jaworzno
Data śmierci 21 kwietnia 2021
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, organizacja i zarządzanie
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż. Adam Sucheta (1941-2021)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, organizacja i zarządzanie

Nota biograficzna

Urodził się 18 sierpnia 1941 roku w Jaworznie. Zmarł 21 kwietnia 2021 roku. Pochowany na Cmentarzu Ciężkowickim w Jaworznie.

W 1965 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

W 1965 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Organizacji i Planowania w Górnictwie Katedry Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Wydziału Górniczego AGH.

W 1973 roku na podstawie pracy „Dobór efektywnych parametrów technologiczno organizacyjnych systemu komorowo-filarowego wyposażonego w zespół maszyn samojezdnych dla osiągnięcia maksymalnej wydajności w warunkach geologiczno-górniczych kopalń LGOM”, napisanej pod kierunkiem profesora Romana Bromowicza, uzyskał doktorat.

Przez 17 lat był organizatorem cyklicznych Seminariów Naukowych w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. Przez wiele lat był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego corocznej konferencji naukowej pod nazwą „Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie”.

Społecznie zaangażowany w środowisko studenckie organizował zawody narciarskie o „Puchar Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii” oraz Rejsy Żeglarskie studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Autor około 20 publikacji.

Promotor oraz recenzent wielu prac magisterskich i inżynierskich.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Górnictwa Polskiego”, Dyplom „za wyróżniające się osiągnięcia w działalności dydaktyczno–wychowawczej”, Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki II stopnia, Dyrektor Górniczy II Stopnia.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/sucheta-adam-001769

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 141
  • [Skład Osobowy AGH … 1965/66]. Kraków 1967, s. 30
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 1919-2019. Kraków 2019, s. 105
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 347

Inne