Tomasz Kuroś

Z Historia AGH
Tomasz Kuroś
Tomasz Kuroś.jpg
Nazwisko Kuroś
Imię / imiona Tomasz
Tytuły / stanowiska Doc. inż.
Data urodzenia 12 grudnia 1887
Miejsce urodzenia Borowa
Data śmierci 6 stycznia 1987
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności ceramika szlachetna
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Ceramicznego AGH (1956–1960)
Wydział Wydział Ceramiczny


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Ceramiczny19581960

Doc. inż. Tomasz Kuroś (1887–1987)

Dyscyplina/specjalności: ceramika szlachetna

Nota biograficzna

Urodził się 12 grudnia 1887 roku w Borowej k. Dębicy. Zmarł 6 stycznia 1987 roku w Krakowie, pochowany został na cmentarzu w Dębicy.

Ukończył Wydział Chemii Politechniki Lwowskiej w 1923 roku, uzyskując tytuł inżyniera chemika. Pracował w przemyśle.

W 1952 roku podjął współpracę z AGH jako wykładowca.

Od 1953 roku był adiunktem na Wydziale Ceramicznym. W 1955 roku został zastępcą profesora, w 1961 roku starszym wykładowcą, a w 1967 roku docentem. W latach 1958-1960 był prodziekanem Wydziału Ceramicznego. W latach 1964–1969 kierował Zaocznym Studium Zawodowym na Wydziale Ceramicznym.

W 1968 roku przeszedł na emeryturę, prowadząc jeszcze zlecone zajęcia dydaktyczne do końca 1979 roku.

Autor 25 publikacji, w tym książki oraz 3 patentów.

Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, wiceprezes Zarządu Oddziału SITPMB.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Honorowa NOT, Złota Odznaka Honorowa SITPMB, członek honorowy SITPMB.

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 41-42
  • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 6. Red. T. Skarzyński. Warszawa 1995, s. 79-80
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 187

Inne