Ryszard Morawa

Z Historia AGH
Ryszard Morawa
Ryszard Morawa.jpg
Nazwisko Morawa
Imię / imiona Ryszard
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 17 września 1945


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo, ochrona środowiska, technika strzelnicza w górnictwie budownictwie i inżynierii środowiska, materiały wybuchowe i oddziaływanie detonacji na otoczenie, inżynieria środowiska
Pełnione funkcje Kierownik Centralnego Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych Zakładu Materiałów Wybuchowych Wydziału Górniczego (1998-2002)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż. Ryszard Morawa (1945-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo, ochrona środowiska, technika strzelnicza w górnictwie, budownictwie i inżynierii środowiska, materiały wybuchowe i oddziaływanie detonacji na otoczenie, inżynieria środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 17 września 1945 roku.

W 1970 roku ukończył Wydział Górniczy AGH. W tym samym roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Techniki Zwałowania i Odwadniania Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górniczego AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Badanie współczynnika tłumienia energii detonacji materiału wybuchowego propagowanej w modelu szczelinowatego górotworu" uzyskał stopień doktora.

Od 1984 roku był kierownikiem Centralnego Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych Zakładu Materiałów Wybuchowych w Instytucie Górnictwa Odkrywkowego.

W latach 1998-2002 kierownik Centralnego Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych Zakładu Materiałów Wybuchowych w Regulicach.

Specjalista z zakresu techniki strzeleckiej. Pionier wyburzania obiektów kubaturowych techniką strzelniczą. Współtwórca i wieloletni kierownik unikalnego Centralnego Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych w Regulicach.

Od 2014 roku na emeryturze.

Rzeczoznawca Wyższego Urzędu Górniczego.

Organizator i i sekretarz 5 międzynarodowych konferencji z zakresu "Techniki Strzelniczej".

Posiada uprawnienia zawodowe - kierownik ruchu zakładu górniczego, osoby wyższego dozoru ruchu specjalności górniczej - technika strzelnicza.

Autor około 60 publikacji, w tym 1 książki, 1 patentu i ponad 230 prac niepublikowanych.

Członek Głównej Komisji Górnictwa Odkrywkowego.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zasłużony dla Górnictwa - dwukrotnie

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/morawa-ryszard-004077

Źródła do biogramu

Książki

  • Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej : [jubileusz 40-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego, 55-lecia Górnictwa Odkrywkowego w AGH]. Kraków 2004, s. 107, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 148
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 52, 238, 239, 283
  • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 44
  • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s. 41, 409
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 237-238


stan na dzień 4.06.2024