Adam Stanisław Zubrzycki

Z Historia AGH
Adam Stanisław Zubrzycki
Adam Zubrzycki.jpg
Nazwisko Zubrzycki
Imię / imiona Adam Stanisław
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 13 listopada 1947
Miejsce urodzenia Przemyśl


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria naftowa, geologia naftowa, kartografia geologiczna, inżynieria środowiska
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu (2002-2005, 2005-2008)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20022005
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20052008


Dr inż. Adam Stanisław Zubrzycki (1947-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria naftowa, geologia naftowa, kartografia geologiczna, inżynieria środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 13 listopada 1947 roku w Przemyślu.

W 1970 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1971 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Geologii Naftowej Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Sedymentacyjny rozwój osadów miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego w obszarze między Rzeszowem a Pilznem w świetle profilowań geofizyki wiertniczej i wynikające z tego możliwości poszukiwawcze", której promotorem był profesor Stanisław Wdowiarz, uzyskał stopień doktora.

W latach 2002-2005 i 2005-2008 był prodziekanem WWNiG ds. Studiów Dziennych i Doktoranckich.

Do 2014 roku związany był z Katedrą Inżynierii Naftowej WWNiG.

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Komisji Zasobów Kopalin przy Ministerstwie Środowiska, Society of Petroleum Engineers (SPE) - Sekcja Polska, European Association of Geoscientists and Engineers, Towarzystwa Geoynoptyków "Geos", Naczelnej Organizacji Technicznej.

Autor ponad 70 publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka "Zasłużony dla Geologii Polskiej", Dyrektor Górniczy II stopnia, Dyrektor Górniczy I stopnia, Srebrna Odznaka Honorowa SITPNiG, Złota Odznaka Honorowa SITPNiG, Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP", Złoty Medal "Za Długoletnią Służbę", Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/zubrzycki-adam-003855

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967-2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 321-322, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 207
  • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 46
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 417, [foto]

Artykuły

  • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9

stan na dzień 30.06.2023