Stanisława Kluska-Nawarecka

Z Historia AGH
Stanisława Kluska-Nawarecka
Stanisława Kluska-Nawarecka.jpg
Nazwisko Kluska-Nawarecka
Imię / imiona Stanisława
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 18 kwietnia 1935
Miejsce urodzenia Skomielna Biała
Data śmierci 25 grudnia 2022
Dyscyplina/specjalności automatyka i zarządzanie w odlewniach, informatyka przemysłowa, automatyka i robotyka, informatyka, organizacja i zarządzanie, metalurgia, komputerowe sterowanie procesami przemysłowymi
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki PrzemysłowejProf. dr hab. inż. Stanisława Kluska-Nawarecka (1935-2022)

Dyscyplina/specjalności: automatyka i zarządzanie w odlewniach, informatyka przemysłowa, automatyka i robotyka, informatyka, organizacja i zarządzanie, metalurgia, komputerowe sterowanie procesami przemysłowymi

Nota biograficzna

Urodziła się 18 kwietnia 1935 roku w Skomielnej Białej. Zmarła 25 grudnia 2022 roku. Pochowana na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1959 roku ukończyła Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1959 roku rozpoczęła pracę asystenta w Zakładzie i Katedrze Elektrotechniki Przemysłowej Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1967 roku na podstawie pracy "Identyfikacja procesu odwadniania emulsji ropnych w elektrohydratorach", napisanej pod kierunkiem profesora Witolda Kobylińskiego, uzyskała stopień doktora.

W 1975 roku na podstawie rozprawy "Operacyjne sterowanie produkcją w zakładzie odlewniczym" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W 2000 roku otrzymała tytuł profesora.

Poza pracą w AGH związana była również z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie i Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności w Łodzi. W latach 1980-1991 była profesorem na Université de Tizi Ouzou w Algierii.

Brała udział w wielu projektach badawczych. Zorganizowała szereg kursów w zakresie doskonalenia wiedzy zawodowej.

Uczestniczyła w licznych konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz współpracowała z instytucjami naukowymi we Francji, Czechach, Niemczech i Bułgarii.

Promotor 7 prac doktorskich.

Autorka około 180 publikacji oraz ponad 30 naukowych opracowań wdrożeń przemysłowych.

Członek Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej i Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Komitetem Danych dla Nauki i Techniki ICSU (CODATA) Polskiej Akademii Nauk, Naczelnej Organizacji Technicznej.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Złota Odznaka Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Złota i Srebrna Odznaka Naczelnej Organizacji Technicznej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kluska-nawarecka-stanislawa-004502

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 117
  • [Skład Osobowy AGH … 1960/61]. Kraków 1960, s. 141
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 153, [foto]

Inne