Wojciech Bogusław Suwała

Z Historia AGH
Wojciech Bogusław Suwała
Wojciech Suwała.jpg
Nazwisko Suwała
Imię / imiona Wojciech Bogusław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 11 października 1951
Miejsce urodzenia Nowy Sącz


Dyscyplina/specjalności energetyka, inżynieria i ochrona środowiska, ekonomia, górnictwo i geologia inżynierska, gospodarka i ekonomika paliw i energii, gospodarka surowcami mineralnymi, modelowanie matematyczne
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw AGH (2012-2016, 2016-2020)
Wydział Wydział Energetyki i Paliw



FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Energetyki i Paliw20122016
DziekanWydział Energetyki i Paliw20162020

Prof. dr hab. inż. Wojciech Bogusław Suwała (1951-)

Dyscyplina/specjalności: energetyka, inżynieria i ochrona środowiska, ekonomia, górnictwo i geologia inżynierska, gospodarka i ekonomika paliw i energii, gospodarka surowcami mineralnymi, modelowanie matematyczne

Nota biograficzna

Urodził się 11 października 1951 roku w Nowym Sączu.

W 1974 roku ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH, także w AGH obronił pracę doktorską (1983). Stopień doktora habilitowanego w zakresie organizacji i ekonomiki górniczej uzyskał w 1997 roku w Politechnice Śląskiej. Tytuł profesora otrzymał w 2013 roku.

W 1974 roku rozpoczął pracę w Pracowni Projektowania, Ekonomiki i Organizacji Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych Wydziału Górniczego AGH.

Od 2000 roku pracuje w Katedrze Polityki Energetycznej Wydziału Paliw i Energii (dzisiaj: Wydział Energetyki i Paliw) AGH. Od 2007 roku jest zatrudniony w Katedrze Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Wydziału Energetyki i Paliw.

Od 2012 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Energetyki i Paliw.

W latach 1988 - 2015 pracował także w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, równocześnie w latach 1997-2000 był kierownikiem zakładu w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Pełnił funkcję Visiting Scientist (2005-2006) w European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies w Sewilli.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej (1974-) i wielu organizacji zagranicznych takich jak: International Association for Energy Economics (2000-), European Association of Environmental and Resource Economics (2000-).

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/suwala-wojciech-004146

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator Nauki Polskiej 2006. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2006, s. 845
  • [Skład Osobowy AGH... 1973/74]. Kraków 1975, s. 33
  • [Skład Osobowy AGH... 2003]. Kraków 2003, s. 113
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 349, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]
  • Olszewska D.: Wydział Energetyki i Paliw. Vivat Akademia : AGH 2018 nr 19 grudzień, s. 26-32, [foto]
  • Sornek K.: AGH dla zrównoważonej energii  : Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii na Wydziale Energetyki i Paliw. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2013, nr 68-69, s. 8

Inne

stan na dzień 19.09.2018