Leszek Rutkowski

Z Historia AGH
Leszek Rutkowski
Leszek Rutkowski.jpg
Nazwisko Rutkowski
Imię / imiona Leszek
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 10 sierpnia 1952
Miejsce urodzenia Wrocław


Dyscyplina/specjalności informatyka, automatyka i robotyka, sieci neuronowe, systemy rozmyte, sztuczna inteligencja


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2014
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w obszrze sztucznej inteligencji, a w szczególności systemów neuronowo-rozmytych, oraz za wieloletnią bliską współpracę z AGH w zakresie rozwijania tego obszaru wiedzy i promowanie kadr naukowych
Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski (1952-)

Dyscyplina/specjalności: informatyka, automatyka i robotyka, sieci neuronowe, systemy rozmyte, sztuczna inteligencja

Nota biograficzna

Urodził się 10 sierpnia 1952 roku we Wrocławiu.

Studia wyższe ukończył w 1977 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (specjalność: systemy cybernetyki technicznej). W 1980 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, w 1986 roku stopień doktora habilitowanego, a w 1995 roku uzyskał tytuł profesora.

Od 1980 roku jest pracownikiem Politechniki Częstochowskiej, obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych. W latach 1987-1990 pracował w Oklahoma State University jako "associate professor". Na macierzystej Uczelni Profesor L. Rutkowski jest członkiem Senatu Politechniki Częstochowskiej i Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą (kadencja 2008-2012, 2012-2016).

Jego działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, sieci neuronowych, modelowania rozmytego, rozpoznawania obrazów oraz wydobywania wiedzy z masowych strumieni danych. W tej tematyce na Politechnice Częstochowskiej stworzył szkołę naukową, której działalność i sukcesy zwracają powszechną uwagę środowiska akademickiego.

W listopadzie 2004 roku został wybrany przez IEEE Board of Directors jako IEEE Fellow - jedno z najwyżej cenionych na świecie wyróżnień naukowych.

Jest autorem lub współautorem wielu publikacji, które ukazują się w niezwykle prestiżowych czasopismach wydawanych przez IEEE. Jest też autorem monografii wydanych w Polsce i za granicą. Jest recenzentem wielu doktoratów i habilitacji.

Założyciel i pierwszy przewodniczący IEEE Computational Inteligence Society - Poland Chapter (2004-2006), pełnił odpowiedzialne funkcje w strukturach IEEE. Prezes Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych (od 1995 r.), członek komitetów redakcyjnych wielu międzynarodowych czasopism. Trzykrotnie był wybierany przez społeczność akademicką na członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (kadencje 2007-2010, 2011-2013, 2013-2016).

W grudniu 2004 roku został wybrany członkiem korespondentem PAN, członek rzeczywisty PAN.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody międzynarodowe i krajowe za działalność naukową i organizacyjną, nagrody i wyróżnienia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Źródła do biogramu

Książki

  • Prof. Leszek Rutkowski Doktorem Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 28 listopada 2014 r. Kraków : Dział Informacji i Promocji AGH 2014, 40 s., il.

Artykuły

  • Cieśla A.: Doktorat honoris causa AGH dla profesora Leszka Rutkowskiego. Biuletyn AGH 2014, nr 84, s. 8-9, [foto]
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 3.07.2014], s. 1, 9-11, 58

stan na dzień 25.01.2023