Józefa Pokusa

Z Historia AGH
Józefa Pokusa
Nazwisko Pokusa
Imię / imiona Józefa
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 11 marca 1933
Miejsce urodzenia Zakliczyn
Data śmierci 1970
Dyscyplina/specjalności technologia chemiczna, metalurgia, ceramiczne materiały ogniotrwałe, materiały ogniotrwałe
Wydział Wydział CeramicznyDr inż. Józefa Pokusa (1933-1970)

Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna, metalurgia, ceramiczne materiały ogniotrwałe, materiały ogniotrwałe

Nota biograficzna

Urodziła się 11 marca 1933 roku w Zakliczynie koło Myślenic. Zmarła w 1970 roku.

W 1957 roku ukończyła Wydział Ceramiczny AGH.

W 1957 roku roku rozpoczęła pracę asystenta w Zakładzie i Katedrze Technologii Materiałów Ogniotrwałych Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1966 roku na podstawie pracy "Kinetyka procesu wypalania wyrobów krzemionkowych, wpływ rodzaju surowców, wielkości ziarn i dodatku mineralizatora na stopień przemiany kwarcu", której promotorem był profesor Jerzy Konarzewski, uzyskała stopień doktora.

Była adiunktem w Zakładzie Przemysłowych Badań Materiałów Ceramicznych Instytutu Ceramiki Specjalnej i Ogniotrwałej.

Autorka 20 publikacji i 2 patentów.

Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 215
  • [Skład Osobowy AGH … 1957/58]. Kraków 1958, s. 129
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 65
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 283, [foto]