Adam Julian Piotr Ludkiewicz

Z Historia AGH
Adam Julian Piotr Ludkiewicz
Adam Ludkiewicz.jpg
Nazwisko Ludkiewicz
Imię / imiona Adam Julian Piotr
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr inż.
Data urodzenia 11 lipca 1885
Miejsce urodzenia Kaukle
Data śmierci 8 lipca 1958
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metalurgia stali
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Hutniczego AG (1945–1947)
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Hutniczy19451947

Prof. zw. dr inż. Adam Julian Piotr Ludkiewicz (1885–1958)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia stali

Nota biograficzna

Urodził się 11 lipca 1885 roku w majątku Kaukle w powiecie poniewskim na Ziemi Kowieńskiej (obecnie Litwa). Zmarł 8 lipca 1958 roku w Krakowie, pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1914 roku ukończył studia inżynierskie w Instytucie Górniczym im. Katarzyny II w Petersburgu na Wydziale Metalurgicznym. Habilitował się w 1931 roku i został docentem metalurgii żelaza i metalurgii ogólnej, a następnie w 1932 r. mianowany został profesorem nadzwyczajnym metalurgii stali na Wydziale Hutniczym. Profesorem zwyczajnym został w 1945 roku. W 1953 roku otrzymał stopień doktora nauk technicznych.

W latach 1914-1920 pracował w Zakładach Putiłowskich w Petersburgu najpierw na stanowisku inżyniera i pomocnika szefa, a od 1917 r. szefa stalowni. Po powrocie do Polski w 1920 roku podjął pracę w urzędzie górniczym w Dąbrowie Górniczej jako inspektor hutniczy.

Od 1922 roku związany z Akademią Górniczą, gdzie rozpoczął pracę jako starszy asystent w Zakładzie Metalurgii Żelaza na Wydziale Metalurgicznym, następnie od 1924 roku jako adiunkt. W latach 1923-1928 równolegle prowadził zajęcia z metalurgii żelaza w Państwowej Szkole Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej jako nauczyciel kontraktowy.

W 1939 roku, w ramach Sonderaktion Krakau, został aresztowany i wraz z innymi profesorami wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Po powrocie do Krakowa w 1940 roku, wraz z profesorami Czyżewskim, Jeżewskim i Goetlem, założył Państwową Szkołę Techniczną Górniczo—Hutniczo—Mierniczą w Krakowie, która w rzeczywistości była tajną Akademią Górniczą i przetrwała całą okupację niemiecką.

Po wojnie w 1945 roku podjął ponownie pracę w Akademii jako profesor zwyczajny metalurgii stali, piastując ponadto (do 1947 roku) funkcję prodziekana Wydziału Hutniczego.

Autor wielu prac naukowych z metalurgii surówki i stali, z których część została ogłoszona drukiem, a część wykorzystana bądź w przemyśle, bądź też dla celów dydaktycznych. Jego prace naukowe cechowała oryginalność oraz nowatorstwo, a referaty i wykłady oparte były w większości na własnych koncepcjach.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal "Za Długoletnią Służbę", Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Medal Niepodległości.

Źródła do biogramu

Książki

 • Profesor Adam Ludkiewicz. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 18-20, [foto]
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej i spis wykładów na rok akademicki 1936/37]. Kraków 1936, s. 28
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej i spis wykładów na rok akademicki 1937/38]. Kraków 1937, s. 27
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej i spis wykładów na rok akademicki 1938/39]. Kraków 1938, s. 31
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej i spis wykładów na rok akademicki 1946/47]. Kraków 1946, s. 15, 60
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej i spis wykładów na rok akademicki 1947/48]. Kraków 1947, s. 7
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 105-106
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 4/5. Red. nacz. Tadeusz Skarzyński. Warszawa 1994, s. 81-83
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 204
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951); Wydział Metalurgiczny (1951-1993); Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału 1922-2012. [AGH]. Kraków 2012, s. 83-84, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 40-41
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 78-79, [foto]
 • Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939. Pod red. L. Hajdukiewicza. Kraków 1989, s. 290-291, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 624 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 130-133, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Aresztowani podczas aktion gegen Universitäts-Professoren 6 listopada 1939 roku : aresztowani naukowcy Wydziału Hutniczego Akademii Górniczej. Alma Mater 2019, numer specjalny 212, s. 33, [foto]
 • Aresztowani podczas aktion gegen Universitäts-Professoren 6 listopada 1939 roku : aresztowani naukowcy Wydziału Hutniczego Akademii Górniczej. Alma Mater 2021, nr 227, s. 65, [foto]
 • Bolewski A.: Osiągnięcia Akademii Górniczej w Krakowie w okresie 1919-1939 : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 6-7, s. 5-8
 • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
 • Kruciński M., Janowski J.: Omówienie dorobku naukowego Wydziału w zakresie metalurgii żelaza. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 77-91
 • Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału : Prof. dr inż. Adam Ludkiewicz (1885-1958). Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 44-46
 • Osika Z.: Wspomnienia pośmiertne : Profesor Adam Ludkiewicz (1885-1958). Zeszyty Naukowe [wyd. AGH] ; nr 19. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1959, z. 3, s. 3-6, [foto]
 • Olszak F.: Prof. dr inż. Adam Ludkiewicz. Hutnik 1958, nr 11/12, s. 431-432
 • Tomczyk M.: 75. rocznica "Sonderaktion Krakau". Biuletyn AGH 2014, nr 83, s. 8-9, [foto]