Barbara Prochowska-Klisch

Z Historia AGH
Barbara Prochowska-Klisch
Barbara Prochowska-Klisch.jpg
Nazwisko Prochowska-Klisch
Imię / imiona Barbara
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 14 grudnia 1957
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności chemia, rozkład termiczny ciał stałych, kinetyka
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr inż. Barbara Prochowska-Klisch (1957-)

Dyscyplina/specjalności: chemia, rozkład termiczny ciał stałych, kinetyka

Nota biograficzna

Urodziła się 14 grudnia 1957 roku w Krakowie.

W 1976 roku ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie.

W 1981 roku ukończyła Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. W 1981 roku rozpoczęła pracę asystenta w Zakładzie Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1989 roku na podstawie pracy "Wpływ ciśnienia tlenu na kinetykę rozkładu termicznego Co3O4", napisanej pod kierunkiem profesora Andrzeja Małeckiego, uzyskała stopień doktora. W 1990 roku została adiunktem.

Głównym zagadnieniami jej pracy naukowej były: teoria rozkładu termicznego ciał stałych, kinetyka reakcji heterogenicznych, projektowanie powłok antykorozyjnych oraz badania sensorów gazowych.

Autorka około 30 publikacji i 3 patentów.

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej i Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

Odznaczenia i nagrody

Zespołowa Nagroda III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/prochowska-klisch-barbara-002405

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 147, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 85

stan na dzień 24.01.2023