Karol Tomaszewski

Z Historia AGH
Karol Tomaszewski
Karol Tomaszewski.jpg
Nazwisko Tomaszewski
Imię / imiona Karol
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 1 kwietnia 1923
Miejsce urodzenia Dębowica


Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, automatyka i robotyka, mechanika, teoria mechanizmów i maszyn, mechatronika, teoria maszyn, wibroakustyka maszyn
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Karol Tomaszewski (1923–)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, automatyka i robotyka, mechanika, teoria mechanizmów i maszyn, mechatronika, teoria maszyn, wibroakustyka maszyn

Nota biograficzna

Urodził się 1 kwietnia 1923 roku w Dębowicy.

W 1952 roku ukończył Oddział Pojazdów Mechanicznych i Ciągników Wydziału Komunikacji Wydziałów Politechnicznych AGH.

W latach 1952-1957 pracował jako konstruktor i projektant maszyn w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie.

W latach 1956-1959 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie.

W 1960 roku rozpoczął pracę starszego asystenta w Zakładzie i Katedrze Części Maszyn Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1966 roku na podstawie pracy "Synteza i badanie pewnego mechanizmu obiegowego sterowanego hydraulicznie jako układu automatycznej regulacji", napisanej pod kierunkiem profesorów: Stefana Ziemby i Mieczysława Damasiewicza, uzyskał stopień doktora.

W 1974 roku na podstawie rozprawy "Napędy sterowane wariatorami" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1979 roku uzyskał tytuł profesora.

W latach 1982-1992 był kierownikiem Zakładu Teorii Maszyn i Podstaw Automatyki Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych. W tym czasie był też kierownikiem Studium Podyplomowego: Konstrukcja i modernizacja maszyn i urządzeń. W 1992 roku został kierownikiem Katedry Mechaniki, Teorii Maszyn i Podstaw Automatyki WIMIR.

W 1993 roku przeszedł na emeryturę.

W 1974 roku odbył staż w Technische Hochschule w Magdeburgu, a w 1985 roku w Bergakademie we Freibergu.

Autor ponad 100 publikacji naukowych i naukowo-technicznych, ponad 80 prac oryginalnych, 10 książek, kilku patentów i kilkunastu ekspertyz.

Promotor 3 prac doktorskich.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Naczelnej Organizacji Technicznej, Komitetu Budowy Maszyn PAN, Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów PAN, Zespołu Naukowo-Badawczego Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki AGH, Rady Naukowej tegoż Instytutu, Rady Technicznej Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Organizacyjno-Technologicznego Oddział w Krakowie, Rady Programowej czasopisma „Przegląd Mechaniczny”.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Honorowa SIMP, Odznaka Honorowa Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH, Srebrna Odznaka NOT, dyplom uznania Rady Programowej „Przeglądu Mechanicznego”, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/tomaszewski-karol-005406

Źródła do biogramu

Książki

  • Engel Z.: Sześćdziesiąt lat minęło... Kraków 2012, s. 83, 87, 94, 97, 98, 220, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 245
  • [Skład Osobowy AGH … 1960/61]. Kraków 1960, s. 154
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 374, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S – Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 495, [foto]

stan na dzień 21.02.2023