Zbigniew Michał Tokarski

Z Historia AGH
Zbigniew Michał Tokarski
Zbigniew Tokarski.jpg
Nazwisko Tokarski
Imię / imiona Zbigniew Michał
Tytuły / stanowiska Prof. zw. inż.
Data urodzenia 14 czerwca 1906
Miejsce urodzenia Żydaczów
Data śmierci 22 lutego 1992
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności ceramika, technologia ceramiki budowlanej, technologia kamionki, surowce ceramiczne, technologia materiałów ogniotrwałych
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Ceramiki Budowlanej Wydziału Ceramicznego AGH (1958-1971)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. zw. inż. Zbigniew Michał Tokarski (1906–1992)

Dyscyplina/specjalności: ceramika, technologia ceramiki budowlanej, technologia kamionki, surowce ceramiczne, technologia materiałów ogniotrwałych

Nota biograficzna

Urodził się 14 czerwca 1906 roku w Żydaczowie, zmarł 22 lutego 1992 roku w Warszawie.

Ukończył studia na Politechnice Lwowskiej w 1933 roku.

Pracownik naukowy Uniwersytetu i Politechniki we Lwowie (1934-1941), dyrektor techniczny Fabryki Porcelany w Ćmielowie (1944-1946), główny inżynier Centralnego Zarządu Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych (1950-1953), podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego (1953-1957). Pracował także w Hutniczym Instytucie Badawczym w Gliwicach i w Centralnym Urzędzie Geologii (od 1959 roku do przejścia na emeryturę w 1971 roku był jego wiceprezesem). Organizator i kierownik Katedry Ceramiki na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej (1948–1958).

W latach 1958–1973 związany z AGH, do 1971 roku kierownik Katedry Technologii Ceramiki Materiałów Budowlanych na Wydziale Ceramicznym AGH.

W 1962 roku otrzymał tytuł profesora, a w 1971 roku tytuł profesora zwyczajnego.

Jest autorem lub współautorem około 100 publikacji naukowych, w tym kilku podręczników oraz patentów. Liczba wypromowanych doktorów - 15.

Członek Związku Inżynierów Chemików, Prezydium Związku Zawodowego Hutników i innych stowarzyszeń resortowych.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody resortowe

Źródła do biogramu

Książki

 • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki [AGH] : 1949-1999. Kraków 1999, s. 46-48
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Ed. 2. Red. zespół. L. Becela [et al.]. Warszawa 1989, s. 1354-1355
 • Politechnika Lwowska 1844-1945. Wrocław 1993, s. 284-285
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 373, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 627 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1993, nr 7, s. 11-12
 • Kostecki J.: Zbigniew Michał Tokarski : 1906-1993 r. Przegląd Geologiczny 1993, nr 7, s. 538-540, [foto]
 • O autorze. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1188. [Seria] Ceramika 1990, z. 51, s. 7
 • Profesor Zbigniew Michał Tokarski nie żyje. Cement Wapno Gips 1993, nr 3, s. 103
 • Sieński H.: Profesor Zbigniew Tokarski : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 60. Biuletyn AGH 2018, nr 128-129, s. 33-36, [foto]
 • [Tokarski Michał Zbigniew... - 18.02.1993]. Biuletyn Rektora AGH 1993, nr 7, s. 10-11
 • Tokarski Z. M.: Moje 80-lecie : wspomnienia inżyniera. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1188. [Seria] Ceramika 1990, z. 51, s. 11-274
 • Zbigniew Michał Tokarski : z żałobnej karty. Szkło i Ceramika 1993, nr 2, s. 28-29, [foto]
 • Zmarł Prof. Zbigniew Tokarski. Ceramika Budowlana 1993, nr 2, s. 28, [foto]