Stanisław Kazimierz Ropski

Z Historia AGH
Stanisław Kazimierz Ropski
Stanislaw Ropski.jpg
Nazwisko Ropski
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Doc. dr inż.
Data urodzenia 11 stycznia 1932
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 29 maja 2009
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, technika podziemnej eksploatacji złóż, utylizacja odpadów przemysłowych, zabezpieczanie dzielnic staromiejskich
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Techniki Podziemnej Eksploatacji Węgli Wydziału Górniczego AGH (1970-1992)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Doc. dr inż. Stanisław Kazimierz Ropski (1932–2009)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, technika podziemnej eksploatacji złóż, utylizacja odpadów przemysłowych, zabezpieczanie dzielnic staromiejskich

Nota biograficzna

Urodził się 11 stycznia 1932 roku w Krakowie, zmarł 29 maja 2009 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1956 roku ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej. Doktor — AGH 1964, docent 1969. Nauczyciel akademicki na Wydziale Górniczym. W latach 1970–1992 kierownik Zakładu Techniki Podziemnej Eksploatacji Węgli, a w latach 1979–1985 wicedyrektor Instytutu Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy .

W latach 1987–1989 członek Sekcji Technologiczno-Górniczej Komitetu Górnictwa PAN, 1955–1992 członek SITG NOT, członek Komisji Zarządu Głównego, dyrektor Generalnego Górnictwa. W latach 1989–1996 kierownik Zespołu w AGH ds. Zabezpieczenia Dzielnic Staromiejskich w Polsce.

Wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń młodzieży, naukowiec górnik, pasjonat historii podziemnych zabytków kultury materialnej m.in. Sandomierza, Jarosławia, Kłodzka, Opatowa.

Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym kilku książek i patentów.

Promotor kilku prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medale VŠB w Ostrawie (CSRS) — 30 i 35-lecia, Złota Odznaka ZNP, Złota Odznaka Dolnego Śląska, Złota Odznaka M. Krakowa, Nagroda Naukowa II st. im. prof. Witolda Budryka, Honorowa Złota Odznaka "Za Zasługi dla Miasta Jarosławia"

Źródła do biogramu

Książki

  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 41-290
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 168-169, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 301, [foto]

Artykuły

  • Czekajowski R., Jóżkiewicz S.: Górnicy z pomocą AGH ratują starówki zabytkowych miast : (część I) : Kłodzko. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 73, s. 11-12
  • Dziennik Polski 2009, nr 129 (3 VI 2009), s. A14 [nekr.]
  • Mazurkiewicz M.: Stanisław Ropski (1932-2009) : górnik, wychowawca, nauczyciel, przyjaciel. Biuletyn AGH 2009, nr 18/19, s. 44-45

Inne