Leopold Jurkiewicz

Z Historia AGH
Leopold Jurkiewicz
Leopold Jurkiewicz.jpg
Nazwisko Jurkiewicz
Imię / imiona Leopold
Tytuły / stanowiska Prof. dr
Data urodzenia 10 października 1906
Miejsce urodzenia Kock
Data śmierci 30 marca 1966
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności fizyka jądrowa, geofizyka jądrowa, hydrologia, promieniowanie kosmiczne
Pełnione funkcje Dyrektor Instytutu Techniki Jądrowej AGH (1962–1966)
Wydział Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej


Odznaczenia i nagrody Państwowa Nagroda II stopnia, Państwowa Nagroda III stopnia, Medal 10-lecia Polski Ludowej

Prof. dr Leopold Jurkiewicz (1906–1966)

Dyscyplina/specjalności: fizyka jądrowa, geofizyka jądrowa, hydrologia, promieniowanie kosmiczne

Nota biograficzna

Urodził się 10 października w 1906 roku w Kocku. Zmarł 30 marca 1966 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1935 roku ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Fizycznym Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.

Od 1936 roku pracował w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego, przemianowany w czasie wojny na Zakład Pomiarów Fizycznych. Od 1941 roku prowadził wykłady z fizyki na Wydziale Medycznym Tajnego UW. W latach 1942-1944 pracował w laboratorium fizycznym Polskich Zakładów Philips w Warszawie.

Z AGH związany od 1945 roku. Dr — 1951 r., profesor nadzwyczajny (tytuł) — 1954 r. Początkowo związany z Wydziałem Górniczym, później z Wydziałem Geologiczno-Poszukiwawczym, a pod koniec swojej pracy zawodowej z Wydziałem Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. W 1948 roku przebywał na stażu w Manchester w Anglii. Dyrektor i współorganizator Instytutu Techniki Jądrowej od 1 stycznia 1962 roku.

Uczestnik i organizator badań promieniowanaia kosmicznego i wszechstronnie rozumianych zastosowań technik jądrowych. Współuczestniczył w konstruowaniu pierwszej w kraju aparatury do profilowania radiometrycznego otworów wiertniczych. Zespół pod jego kierunkiem prowadził pierwsze radiometryczne profilowania odwiertów kierunkowych w celu lokalizacji i rozróżniania poszczególnych rodzajów soli potasowych w wysadzie solnym w Kopalni Kłodawa.

Ekspert ONZ w Konferencji Genewskiej poświęconej zakazowi prób z bronią jądrową, organizator Międzynarodowej Konferencji Geofizyki Jądrowej.

Autor ponad 50 publikacji. Promotor 6 prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Zespołowa Państwowa Nagroda II stopnia, Zespołowa Państwowa Nagroda III stopnia, Medal 10-lecia Polski Ludowej

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika wydarzeń poprzedzających powstanie Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 1919-1991. Oprac. B.Dziunikowski. Kraków 2001, s. 17, 53 [i inne strony], [foto]
  • Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 80
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. [Z. 1]. Oprac. H. Sieński. Kraków 2018, s. 41-42, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 135, [foto]
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 622 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły