Kazimierz Mucha

Z Historia AGH
Kazimierz Mucha
Nazwisko Mucha
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 14 października 1916
Data śmierci 6 marca 1988
Dyscyplina/specjalności matematyka
Wydział Instytut MatematykiDr Kazimierz Mucha (1916-1988)

Dyscyplina/specjalności: matematyka

Nota biograficzna

Urodził się 14 października 1916 roku. Zmarł 6 marca 1988 roku. pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

W 1935 roku uzyskał maturę w Białej i następnie studiował matematykę w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W czasie wojny pracował jako robotnik w Białej i w Kopalni Węgla Kamiennego w Kostiuchnie koło Katowic.

Po wojnie kontynuował studia w UJ zakończone w 1948 roku dyplomem magistra matematyki.

W latach 1948-1952 był asystentem, a później adiunktem w Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

W 1952 na podstawie pracy napisanej w UJ pod kierunkiem profesora T. Ważewskiego uzyskał stopień doktora.

W 1952 roku rozpoczął pracę adiunkta w Zakładzie Geometrii Analitycznej Katedry Matematyki Wydział Geodezji Górniczej AGH.

Od 1969 roku pracował jako wykładowca w Zakładzie Zastosowań Metod Matematycznych w Technice Instytutu Matematyki AGH.

W 1973 roku przeszedł na rentę inwalidzką. Przed przejściem na emeryturę był starszym wykładowcą.

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 103
  • Matematyka w 75-leciu Akademii Górniczo-Hutniczej i 25-leciu Instytutu Matematyki : materiały pokonferencyjne : Krynica 9-11 czerwca 1994 r. Zespół red. S. Białas [et al.]. Kraków 2995, s 12
  • [Skład Osobowy AGH … 1953/54]. Kraków 1954, s. 54
  • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 130

Inne

  • Lokalizator Grobów - Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 21.08.2023]. Dostępny w: https://zck-krakow.pl/locator