Jadwiga Ewa Laska

Z Historia AGH
Jadwiga Ewa Laska
Jadwiga Laska.jpg
Nazwisko Laska
Imię / imiona Jadwiga Ewa
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 18 grudnia 1960
Miejsce urodzenia Kańczuga


Dyscyplina/specjalności nauki chemiczne, chemia i technologia polimerów, chemia i technologia organiczna, inżynieria materiałowa
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiProf. dr hab. inż. Jadwiga Ewa Laska (1960–)

Dyscyplina/specjalności: nauki chemiczne, chemia i technologia polimerów, chemia i technologia organiczna, inżynieria materiałowa

Nota biograficzna

Urodziła się 18 grudnia 1960 roku w Kańczudze.

W 1980 roku ukończyła Technikum Chemiczne w Nowej Sarzynie.

W 1985 roku ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

W 1990 roku rozpoczęła pracę na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1994 roku na podstawie pracy "Otrzymywanie i właściwości polianiliny domieszkowanej diestrami kwasu fosforowego", obronionej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, uzyskała doktorat.

W 2007 roku na podstawie rozprawy "Badania możliwości zastosowań polianiliny w inżynierii materiałowej w oparciu o analizę budowy chemicznej i struktury nadcząsteczkowej", przedstawionej na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W 2018 roku otrzymała tytuł profesora.

Obecnie pracuje w Katedrze Biomateriałów i Kompozytów WIMiR.

Przebywała na stażach naukowych m.in. na Unwersytecie Vanderbilta (USA) oraz Uniwersytecie Nantejskim (Francja), współpracowała naukowo z Uniwersytetem J. Fouriera w Grenoble (Francja).

Prowadzi badania dotyczące polimerów przewodzących oraz chemii i technologii organicznej.

Od 2001 roku pracuje także w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, najpierw na stanowisku wykładowcy, a od 2007 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie. W latach 2015-2020 była rektorem tej uczelni.

Jest autorką lub współautorką ponad 150 publikacji, ponad 60 wystąpień konferencyjnych, 1 patentu i 2 zgłoszeń patentowych.

Promotor 5 prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiej Akademii Nauk.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/laska-jadwiga-002307

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 149, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 192, [foto]

Inne

stan na dzień 30.01.2023