Jan Osika

Z Historia AGH
Jan Osika
Jan Osika.jpg
Nazwisko Osika
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 18 listopada 1942
Miejsce urodzenia Jasło
Data śmierci 9 stycznia 2019
Dyscyplina/specjalności metalurgia, przeróbka plastyczna metali nieżelaznych, modelowanie procesów przeróbki plastycznej, techniki wytwarzania rur
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab. inż., prof. AGH Jan Osika (1942-2019)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, przeróbka plastyczna metali nieżelaznych, modelowanie procesów przeróbki plastycznej, techniki wytwarzania rur

Nota biograficzna

Urodził się 18 listopada 1942 roku w Jaśle. Zmarł 9 stycznia 2019 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1967 roku ukończył AGH.

Pracę w AGH rozpoczął w 1967 roku, jako asystent w Zakładzie Teorii Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych Katedry Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych Wydziału Metali Nieżelaznych.

W 1973 roku uzyskał stopień doktora, a w 1996 roku stopień doktora habilitowanego.

W latach 1969-1972,1979-1990, 1993-1995 przedstawiciel do Rady Wydziału Metali Nieżelaznych pracowników nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, w latach 1987-1990 przedstawiciel do Senatu AGH pracowników nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, w 1990 roku przedstawiciel do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracowników nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, w latach 1991-1994 doradca Sejmowej Komisji ds. Ustaw o Tytule i Stopniach Naukowych oraz Szkolnictwie Wyższym.

Dyrektor Pomaturalnej Szkoły Zarządzania i Finansów Fundacji Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego KRAKÓW 1991-1994, współudział w przygotowaniu programu nauczania przyjętego przez Krakowskie Forum Kuratorium przy nadawaniu uprawnień szkoły publicznej.

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału do 1999 roku, wiceprzewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej do 1999 roku, przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej od 1999 roku. Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej AGH od 2002 roku, przewodniczący Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studenckich od 2001 roku, wiceprzewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w 1998 roku.

Członek Zespołu ds. Rozwoju Wyższego Szkolnictwa Zawodowego Rady ds. Reformy Ustroju Państwa przy Prezesie Rady Ministrów od 1998 roku, członek Rady Głównej i Szkolnictwa Wyższego w latach 1988–1991.

Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego.

Autor ponad 50 publikacji naukowych oraz kilkuset prac naukowo-badawczych i 7 patentów.

Współpracownik zagranicznych ośrodków naukowych, m.in. Ecole de Mines de Paris oraz Ecole Polytechnique w Metz.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota odznaka Zasługi dla miasta Krakowa,.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/osika-jan-004232

Źródła do biogramu

Książki

  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 152-153, [foto]
  • Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1967/68]. Kraków 1968, s. 60
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 261, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2019, nr 9 (11 I 2019), s. A13 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2019, nr 11 (14 I 2019), s. A13 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2019, nr 13 (16 I 2019), s. A11 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2019, nr 11 (14 I 2019) [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 5 [nekr.]

Inne