Witold Stanisław Żabiński

Z Historia AGH
Witold Stanisław Żabiński
Witold Zabinski.jpg
Nazwisko Żabiński
Imię / imiona Witold Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab.
Data urodzenia 17 lipca 1929
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 15 stycznia 2007
Dyscyplina/specjalności geologia, geologia inżynierska, mineralogia, geochemia
Pełnione funkcje Dyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych WGP AGH (1982–1988)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. zw. dr hab. Witold Stanisław Żabiński (1929–2007)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia inżynierska, mineralogia, geochemia

Nota biograficzna

Urodził się 17 lipca 1929 roku w Krakowie. Zmarł 15 stycznia 2007 roku. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W latach 1947-1951 studiował jednocześnie geologię i chemię na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1951 roku ukończył studia uzyskując stopień magistra geologii i paleontologii.

Po ukończeniu studiów, w 1951 roku, podjął pracę w charakterze asystenta w Katedrze Mineralogii i Petrografii na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH. W 1959 roku obronił na tym wydziale rozprawę doktorską i uzyskał stanowisko adiunkta. W 1965 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego i stanowisko docenta. Od 1973 zajmował stanowisko profesora nadzwyczajnego (po uzyskaniu tytułu Profesora Nauk o Ziemi), a od 1981 - profesora zwyczajnego.

W latach 1969–1992 pełnił funkcję Kierownika Zakładu Mineralogii i Geochemii, jednocześnie w latach 1982–1988 był dyrektorem Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH.

Profesor Żabiński sprawował funkcje również poza AGH. M.in. w latach 1975–1979 był kierownikiem Zakładu Mineralogii Uniwersytetu Śląskiego, a w latach 1998–2002 kierownikiem Zakładu Mineralogii i Petrografii Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prowadził badania nad minerałami strefy utlenienia złóż kruszcowych, minerałami krzemianowymi, krakowskimi skałami magmowymi.

Był autorem około 200 publikacji z zakresu mineralogii i geochemii, w tym podręczników dla wielu pokoleń studentów wyższych uczelni polskich. Wypromował 14 doktorów i 22 magistrów.

W latach 1970-2004 był redaktorem czasopisma "Mineralogia Polonica". Był członkiem Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN (przewodniczącym w latach 1982–1990), Brytyjskiego Towarzystwa Mineralogicznego, International Mineralogical Association, członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności (od 1993 roku), założycielem i honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego (prezesem w latach 1980–1994), wieloletnim członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. tytułów naukowych.

W 2017 roku został uhonorowany przez międzynarodowy zespół badaczy pod kierownictwem prof. Adama Pieczki nadaniem nazwy żabińskiit nowo odkrytemu minerałowi.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, liczne nagrody Rektora AGH oraz Ministra Edukacji i inne

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/zabinski-witold-003736

Źródła do biogramu

Książki

 • Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003, s. 1180
 • Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 1919-2009. Red. T. Ratajczak, A. Skowroński, T. Szydłak. Kraków 2009, 50-51, [foto]
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 851
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 1552
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 251-252, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (redaktor naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 419, [foto]
 • Witold Żabiński. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 227
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 895, [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 53
 • Żak Z.: Witold Żabiński. W.: Żak Z.: Kuźnia charakterów : szkoła w ciężkich czasach. Kraków 2009, s. 174-176

Artykuły

 • Dziennik Polski 2007 nr 15 (18 I 2007). s. 12 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2007 nr 16 (19 I 2007). s. 14 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2007 nr 15 (18 I 2007) [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków s. 6 [nekr.]
 • Kwiecińska B., Heflik W.: Profesor Witold Żabiński 1929-2007 : wspomnienie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2007, nr 163, s. 21, [foto]
 • Nowe minerały upamiętniają krakowskich profesorów. Dziennik Polski 2017, nr 143 (22 VI 2017), s. B2
 • Sass- Gustkiewicz M.: Spotkanie z emerytowanymi pracownikami dydaktycznymi Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 16-17

Inne