Małgorzata Skorupa

Z Historia AGH
Małgorzata Skorupa
Małgorzata Skorupa.jpg
Nazwisko Skorupa
Imię / imiona Małgorzata
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 18 grudnia 1943
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, wytrzymałość materiałów, zmęczenie metali, mechanika pękania, zmęczenie materiałów i konstrukcji
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiProf. dr hab. inż. Małgorzata Skorupa (1943-)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, wytrzymałość materiałów, zmęczenie metali, mechanika pękania, zmęczenie materiałów i konstrukcji

Nota biograficzna

Urodziła się 18 grudnia 1943 roku w Krakowie.

W 1968 roku ukończyła studia na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1969 roku rozpoczęła pracę asystenta w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1975 roku na podstawie pracy "Teoretyczna i eksperymentalna analiza stanu naprężenia wywołanego obciążeniem eksploatacyjnym w wybranych typach spoin pachwinowych" uzyskała doktorat.

W 1989 roku na podstawie rozprawy "Przewidywanie żywotności zmęczeniowej połączeń spawanych" otrzymała stopień doktora habilitowanego.

W 2005 roku otrzymała tytuł profesora. Jest pierwszą kobietą na WIMiR, której nadano tytuł profesora.

Przed przejściem na emeryturę pracowała w Katedrze Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji WIMiR.

Autorka około 180 publikacji.

Promotor prac doktorskich.

Członek Międzysekcyjnego Zespołu Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji KBM PAN, European Structural Integrty Society (ESIS).

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/skorupa-malgorzata-002632

Źródła do biogramu

Książki

  • Engel Z.: Sześćdziesiąt lat minęło... Kraków 2012, s. 143, 219, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 177
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Red. W. P. Kowalski. Kraków 2002, s. 12, 21-22, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 94
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 168, [foto]

Inne

stan na dzień 16.04.2021