Artur Antoni Marszałek

Z Historia AGH
Artur Antoni Marszałek
Nazwisko Marszałek
Imię / imiona Artur
Tytuły honorowe AGH Konsul Honorowy AGH
Data urodzenia 15 czerwca 1951
Miejsce urodzenia Bedford

Artur Antoni Marszałek (1951-)

Nota biograficzna

Urodził się 15 czerwca 1951 roku w Bedford w Anglii w rodzinie polskich emigrantów wojennych.

Ukończył studia w zakresie geologii i chemii na Uniwersytecie w Birmingham.

W okresie swojej 35-letniej kariery zawodowej pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji w firmach naftowych w różnych częściach świata: w Europie, w Ameryce Północnej i Południowej oraz na Dalekim Wschodzie. Jest uznanym autorytetem w zakresie techniki i technologii wykonywania otworów kierunkowych. Szczególne zasługi posiada w tworzeniu strategii rozwoju rynków regionalnych dla Firmy Schlumberger, zaangażowanej w poszukiwania i wydobycie węglowodorów, a także w organizacji i prowadzeniu treningów dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu technicznego i ekonomicznego firm świadczących usługi serwisowe przy poszukiwaniu surowców energetycznych.

Współpracował z AGH w zakresie podnoszenia poziomu badań i dydaktyki poprzez nieodpłatne udostępnianie przez Firmę Schlumberger oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w geologii, geofizyce, wiertnictwie i inżynierii złożowej. Wspomagał ponadto organizację dodatkowych praktycznych szkoleń dla pracowników i studentów AGH.

4 marca 2009 roku otrzymał tytuł Konsula Honorowego AGH (Uchwałą nr 32/2009 Senatu AGH z dnia 4 marca 2009 r). Został uhonorowany za nawiązanie i ustawiczne rozwijanie współpracy między firmą Schlumberger i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, wspomaganie poziomu badań naukowych i dydaktyki oraz donację - najbardziej kompleksowego w skali światowej - oprogramowania komputerowego z zakresu geologii, geofizyki, wiertnictwa i inżynierii złożowej.


Źródła do biogramu

Artykuły

  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 04.03.2009], s. 1, 13-14, 46

Inne

stan na dzień 09.01.2018