Jan Rusek

Z Historia AGH
Jan Rusek
Jan Rusek.jpg
Nazwisko Rusek
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 11 grudnia 1947
Miejsce urodzenia Sułkowice
Data śmierci 2 maja 2013
Miejsce śmierci Walencja
Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, matematyka, maszyny elektryczne, zastosowania informatyki
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Maszyn Elektrycznych WEAIiIB (2012-2013)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii BiomedycznejProf. dr hab. inż. Jan Rusek (1947–2013)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, matematyka, maszyny elektryczne, zastosowania informatyki

Nota biograficzna

Urodził się 11 grudnia 1947 roku w Sułkowicach. Zmarł 2 maja 2013 roku, w czasie podróży służbowej w Walencji (Hiszpania). Pochowany na cmentarzu w Sułkowicach.

W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH. Ukończył również studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1978 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH, a w 1987 roku rozprawę habilitacyjną na tym samym wydziale. W 2003 roku uzyskał tytuł profesora.

Pracownik Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH od 1972 roku. W latach 2002-2005 pełnił funkcję zastępcy kierownika Katedry Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, a w latach 2012-2013 pełnił funkcję jej kierownika na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

Odbył staże naukowe w uniwersytetach w Hanowerze i w Karl-Marx-Stadt (obecnie Chemnitz) w ówczesnej Niemieckiej Republice Demokratycznej.

Był uznanym w Polsce i za granicą specjalistą w zakresie analizy pracy maszyn prądu przemiennego o nietypowej budowie i warunkach zasilania. Współpracował przez wiele lat z ośrodkami naukowymi w Niemczech i w Hiszpanii.

Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym 4 książek. Opracował 30 prac naukowo-badawczych. Promotor 3 doktoratów i kilkudziesięciu dyplomów magisterskich. Autor wielu recenzji profesorskich, doktorskich i magisterskich.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/rusek-jan-001315

Źródła do biogramu

Książki

  • 100 lat AGH : twarze wydziału w latach 1952-2018. Kraków 2019, s. 197-200, [foto]
  • Informator nauki polskiej 2006. T. 4B : Ludzie nauki P - Ż. Warszawa 2006, s. 751
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 237, 263, 272

Artykuły

  • Dr hab. inż. Jan Rusek. Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej 1998, R. 4, z. 1, s. 57, [foto]
  • Dziennik Polski 2013, nr 111 (14 V 2013). s. A13 [nekr.]

Inne

  • Akta osobowe (AGH) - Rusek Jan
  • Baza DOKTOR (dostępna w Oddziale Informacji Naukowej BG AGH), rek. 2643
  • Baza HABI (dostępna w Oddziale Informacji Naukowej BG AGH), rek. 148
  • Rams W.: Wspomnienia pośmiertne : prof. dr hab. inż. Jan Rusek - profesor zwyczajny AGH. Biuletyn Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN [online] 2013 nr 69, s. 11-12, [foto] [przeglądany 06.07.2016]. Dostępny w: http://www.kel.pan.pl/images/stories/Biuletyn_sekcji_MEiT/Biuletyn_Sekcji_MEIT_Nr_69_2013.pdf