Jerzy Niewiara

Z Historia AGH
Jerzy Niewiara
Jerzy Niewiara.jpg
Nazwisko Niewiara
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 13 października 1918
Miejsce urodzenia Olkusz
Data śmierci 19 sierpnia 2000
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja wyższa, pomiary precyzyjne, metrologia, instrumentoznawstwo geodezyjne
Wydział Wydział Geodezji Górniczej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Dr inż. Jerzy Niewiara (1918-2000)

Dyscyplina/specjalności:geodezja i kartografia, geodezja wyższa, pomiary precyzyjne, metrologia, instrumentoznawstwo geodezyjne

Nota biograficzna

Urodził się 13 października 1918 roku w Olkuszu. Zmarł 19 sierpnia 2000 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Świadectwo dojrzałości uzyskał w I Gimnazjum i Liceum im. B. Nowodworskiego. W czasie okupacji niemieckiej uczęszczał do Państwowej Szkoły Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej, którą ukończył w 1941 roku uzyskując tytuł technika mierniczego.

Studiował na Wydziale Geodezji Politechniki Warszawskiej, którą ukończył w 1947 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera geodety.

W 1947 roku podjął pracę starszego asystenta w Katedrze Geodezji Wydziału Geodezyjno-Mierniczego AG. Od 1951 roku w wyniku zmian organizacyjnych pracował w Katedrze i Zakładzie Wydziału Geodezji Górniczej.

W 1961 roku na podstawie pracy "Nowa metoda precyzyjnego pomiaru odcinków o dowolnej długości (resztowych) drutami inwarowymi i stalowymi" uzyskał stopień doktora.

w pracy naukowo-technicznej zajmował się zagadnieniami geodezji wyższej praktycznej, pomiarami precyzyjnymi, metrologią i instrumentoznawstwem geodezyjnymi. Z tych dziedzin opublikował kilkanaście prac naukowych.

Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Oficer Korpusu Topografów Wojska Polskiego.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota Odznaka Za zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 78-79, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej… 19/47]48. Kraków 1947, s. 41, 43
  • [Skład Osobowy AGH … 1951/52]. Kraków 1952, s. 43, 46
  • Trudne lata Akademii Górniczej. Oprac. A. Bolewski [et al.]. Kraków 1989, s. 329
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 247, [foto]

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów w Krakowie [online] [przeglądany 15.05.2020]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu