Henryk Marcak

Z Historia AGH
Henryk Marcak
Henryk Marcak.jpg
Nazwisko Marcak
Imię / imiona Henryk
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 1 grudnia 1939
Miejsce urodzenia Las


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, geofizyka, geofizyka górnicza, matematyka, geofizyka środowiska
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1984–1987)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19841987


Prof. dr hab. inż. Henryk Marcak (1939–)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, geofizyka, geofizyka górnicza, matematyka, geofizyka środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 1 grudnia 1939 roku w Lesie koło Żywca.

W 1964 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH. Następnie w 1966 roku ukończył fizykę w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1964 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Geofizyki Ogólnej Katedry Geofizyki Geologicznej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W latach 1966-1971 był kierownikiem Pracowni Metod Matematycznych w Instytucie Naftowym. W tym czasie prowadził wykłady zlecone w Katedrze Geofizyki Kopalnianej WG-P.

Pracował też w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.

W 1971 roku w PAN uzyskał stopień doktora.

W latach 1974-1980 był kierownikiem Zakładu Geofizyki Górniczej Międzyresortowego Instytutu Geofizyki Stosowanej i Geologii Naftowej, a w latach 1980-1991 Międzyresortowego Instytutu Geofizyki Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1979 roku na podstawie rozprawy "Statystyczne modele interpretacji wyników pomiarów geofizycznych z kopalń dla prognozowania stanu zagrożenia tąpaniami" na WG-P AGH uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1984–1987 był prodziekanem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego.

W 1990 roku uzyskał tytuł profesora.

W latach 1991-1996 był kierownikiem Zakładu Geofizyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Odbył staż naukowy w WNI w Moskwie, w latach 1980–1981 visiting scientist w CISRO Geomechanical Division w Melbourne, w latach 1991 i 1994 odbył warsztaty naukowe w CITP Triest.

Autor około 200 publikacji oraz wielu ekspertyz.

Promotor 6 prac doktorskich oraz recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych.

Członek Komitetu Geofizyki PAN, Environmental and Engineering Geophysical Society, Near-Surface Gephysical Society, Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Górotworu, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa i Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Dyrektor Górniczy I stopnia, wielokrotnie Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego, Złota i Srebrna Odznaka Honorowa SITPNiG, Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Województwa Katowickiego”, Złota Odznaka "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska", Złota Odznaka NOT, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/marcak-henryk-002073

Źródła do biogramu

Książki

  • Henryk Marcak. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 187
  • Henryk Marcak. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 116
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 201
  • [Skład Osobowy AGH … 1964/65]. Kraków 1965, s. 76
  • [Skład Osobowy AGH … 1966/67]. Kraków 1967, s. 99
  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 70
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 55, 397
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 222
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 84-85, [foto]
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 27, 100, 107

stan na dzień 09.05.2024