Mieczysław Musialik

Z Historia AGH
Mieczysław Musialik
Nazwisko Musialik
Imię / imiona Mieczysław
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 16 czerwca 1907
Miejsce urodzenia Dąbrowa Górnicza
Data śmierci 23 sierpnia 1964
Dyscyplina/specjalności chemia, technologia chemiczna, chemia i technologia materiałów wiążących, chemia i technologia cementu
Wydział Wydział CeramicznyDr Mieczysław Musialik (1907-1964)

Dyscyplina/specjalności: chemia, technologia chemiczna, chemia i technologia materiałów wiążących, chemia i technologia cementu

Nota biograficzna

Urodził się 16 czerwca 1907 roku w Dąbrowie Górniczej. Zmarł 23 sierpnia 1964 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1937 roku ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 1937-1939 pracował w Starachowickich Zakładach Hutniczych. W latach 1945-1948 pracował w Cementowni "Wysoka", następnie w latach 1948-1954 w Centralnym Laboratorium Przemysłu Cementowego.

W 1954 roku rozpoczął pracę starszego asystenta w Zakładzie i Katedrze Technologii Materiałów Wiążących Wydziału Ceramicznego AGH. W 1954 roku współorganizował powstająca w AGH Katedrę Technologii Materiałów Wiążących, gdzie gromadził i uruchamiał aparaturę badawczą i pomiarową. Był też autorem pierwszego programu ćwiczeń studenckich i opiekunem pierwszych dyplomantów Katedry.

W 1963 roku na podstawie pracy "Wpływ ługu posiarczynowego na przebieg zjawisk zachodzących w wstępnych etapach wypalania klinkru portlandzkiego", której promotorem był profesor Jerzy Sulikowski, uzyskał stopień doktora.

W latach 1963-1964 był samodzielnym pracownikiem naukowo-badawczym Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych.

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1953/54]. Kraków 1954, s. 87, 216, 239
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 241

Inne

  • Lokalizator Grobów - Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 8.09.2022]. Dostępny w: https://zck-krakow.pl/locator