Edmund Wilczkiewicz

Z Historia AGH
Edmund Wilczkiewicz
Edmund Wilczkiewicz.jpg
Nazwisko Wilczkiewicz
Imię / imiona Edmund
Tytuły / stanowiska Prof. dr inż.
Data urodzenia 14 listopada 1891
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 5 kwietnia 1946
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geodezja
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Inżynierii AG (1945-1946)
Wydział Wydziały Politechniczne - Wydział Inżynierii


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydziały Politechniczne - Wydział Inżynierii19451946


Prof. dr inż. Edmund Wilczkiewicz (1891–1946)

Dyscyplina/specjalności: geodezja

Nota biograficzna

Urodził się 14 listopada 1891 roku w Krakowie. Zmarł 5 kwietnia 1946 roku, pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

Studiował na Politechnice w Wiedniu i na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej.

W 1932 roku po obronie pracy doktorskiej, zajął się konstrukcją przyrządów fotogrametrycznych. W 1937 roku habilitował się jako pierwszy docent miernictwa i fotogrametrii Politechniki Lwowskiej. W tym samym roku został mianowany prof. nadzw.

Po studiach został asystentem w I Katedrze Miernictwa, po roku pracy został adiunktem, oraz zastępcą kierownika Katedry. Prowadził wykłady z fotogrametrii. W 1937 roku objął kierownictwo II Katedry Miernictwa. W latach 1938/39 był Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej.

Od lipca 1945 roku związany z Akademią Górniczą. Tutaj uczestniczył w organizowaniu Wydziałów Politechnicznych. Na Wydziale Inżynierii (wchodzącym w skład Wydziałów Politechnicznych), którego był dziekanem w roku akademickim 1945/46, objął kierownictwo Katedry Miernictwa.

Pozostawił dwie przygotowane do opublikowania prace; jedną jest rękopis podręcznika "Fotogrametria", drugą - opis pełnoautomatycznego przetwornika - ostatniej konstrukcji. Artykuł z opisem przetwornika opublikowany został w nr 11/12 "Przeglądu Geodezyjnego" z 1946 roku. W tym samym numerze opublikowano również fragment rozdziału podręcznika "Fotogrametria" nt. anaglifów. Uczestniczył w międzynarodowych kongresach fotogrametrycznych w latach 1930, 1934 i 1938.

Od 1924 roku należał do Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.

Zmobilizowany do armii austriackiej 15 marca 1915 roku, od maja 1916 roku do listopada 1918 roku walczył na froncie włoskim. Służył w Wojsku Polskim. Brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej w 1920 roku, za co został odznaczony krzyżem Virtuti Militarii V kl.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Virtuti Militarii V kl.; Złoty Krzyż Zasługi

Źródła do biogramu

Książki

  • Politechnika Lwowska 1844-1945. Wrocław 1993, s. 129
  • Słownik biograficzny techników polskich. T. 17. Warszawa 2006. s. 171–173, [foto]
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 627 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–1964). Kraków 1965, s. 214–216, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

  • Krawczyk J.: Edmund Wilczkiewicz (1891-1946). Geodezja i Kartografia 1988, T. 37, z. 1, s. 67-69, [foto]
  • [Wilczkiewicz Edmund 1891-1946]. Przegląd Geodezyjny 1946, nr 11-12, s. 28-29
  • [Wilczkiewicz Edmund 1891-1946]. Czasopismo Techniczne 1946, nr 7, s. 115-116