Jan Pietrzyk

Z Historia AGH
Jan Pietrzyk
Jan Pietrzyk.jpg
Nazwisko Pietrzyk
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 10 marca 1938
Miejsce urodzenia Bydgoszcz


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, metaloznawstwo, stale stopowe, metalurgia, metale niskowęglowe
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki PrzemysłowejProf. dr hab. inż. Jan Pietrzyk (1938-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, metaloznawstwo, stale stopowe, metalurgia, metale niskowęglowe

Nota biograficzna

Urodził się 10 marca 1938 roku w Bydgoszczy.

W 1961 roku ukończył Moskiewski Instytut Stali i Stopów, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Tam też w 1966 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

W 1961 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Metaloznawstwa Teoretycznego Katedry Metalografii i Obróbki Cieplnej Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1977 roku na podstawie rozprawy "Rola dyslokacji w niektórych efektach relaksacyjnych tarcia wewnętrznego obserwowanych w żelazie i stalach niskowęglowych", przedstawionej w AGH, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1992 roku został profesorem AGH.

W 1995 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

W swojej pracy prowadził badania dotyczące: własności ferrytu stali niskowęglowych, a w szczególności na obecność w nim atomów międzywęzłowych i substytucyjnych, pomiarów tarcia wewnętrznego, przemian bainitycznych i wpływu na nie atomów substytucyjnych.

Autor ponad 50 publikacji.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Kierownik kilku prac badawczych.

W latach 1976-1992 był opiekunem Koła Naukowego Metaloznawców AGH, którego początki sięgają 1950 roku, w którym to Stanisław Gorczyca, późniejszy profesor i dhc AGH, założył na Wydziale Hutniczym, w Zakładzie Metalografii i Obróbki Cieplnej Studenckie Koło Naukowe „Metaloznawców”, które działa bez przerwy do dnia dzisiejszego.

W latach 1969-1980 był konsultantem w Hucie im. Lenina.

W latach 1978-1985 był członkiem Komitetu Organizacyjnego Konferencji RENIUM, a w 1991 roku sekretarzem organizacyjnym Konferencji EICIFUAS-6.

Członek Polskiego Towarzystwa Mikroskopii.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/pietrzyk-jan-002820

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1961/62]. Kraków 1964, s. 40
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 276, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M-R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 494, [foto]

stan na dzień 26.01.2023