Jerzy Michał Massalski

Z Historia AGH
Jerzy Michał Massalski
Jerzy Massalski.jpg
Nazwisko Massalski
Imię / imiona Jerzy Michał
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr
Data urodzenia 1 grudnia 1919
Miejsce urodzenia Dagda (Łotwa)
Data śmierci 15 czerwca 2008
Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka jądrowa, dydaktyka fizyki
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1969–1972)
Wydział Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej19691972


Prof. zw. dr Jerzy Michał Massalski (1919–2008)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka jądrowa, dydaktyka fizyki

Nota biograficzna

Urodził się 1 grudnia 1919 roku w miejscowości Dagda (Łotwa). Zmarł 15 czerwca 2008 roku, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Absolwent Państwowego Uniwersytetu Łotwy (1943) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (1949).

Doktoryzował się w UJ w 1951 roku, a stanowisko docenta uzyskał w 1954 roku. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1966 roku, profesora zwyczajnego w 1986 roku.

Związany z AGH w latach 1946-1990, gdzie pracował na stanowisku asystenta (1946), a w latach 1949-1954 jako adiunkt. W latach 1962–1969 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Techniki Jądrowej (od 1967 Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej AGH), a w okresie 1964-1979 kierownika Zakładu Fizyki Jądrowej. Był ponadto kierownikiem Samodzielnej Pracowni Generatora Neutronów Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej (1980-1990) oraz seniorem budowy ds. budynków Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej (1967-1977). W latach 1957-1985 członek Rady i prodziekan (1969-1972) Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

Stypendysta Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie (1956–1957).

Pracownik Instytutu Badań Jądrowych Oddział w Krakowie: samodzielny pracownik naukowy (1954-1967), profesor (1967-1972).

Autor ok. 100 prac z zakresu fizyki jądrowej, głównie dotyczących promieniowania kosmicznego i oddziaływania cząstek wysokiej energii. Współautor 8 patentów, promotor 19 rozpraw doktorskich.

Działalność naukowo-badawcza: odkrycie koincydencji wywołanych lokalnym promieniowaniem gamma w pomiarach promieniowania kosmicznego na dużych głębokościach; badanie składowej elektronowo-fotonowej i jądrowo czynnej w wielkich pękach promieniowania kosmicznego na poziomie morza i na wysokościach górskich; badanie oddziaływań jądrowych cząstek wysokiej energii promieniowania kosmicznego, wykrycie przypadków z dużym przekazem energii pionom neutralnym; udział w konstrukcji: lampy rentgenowskiej małej mocy z anodą transmisyjną i jej źródła zasilania, lampy neutronowej, impulsowego laboratoryjnego i odwiertowego generatora neutronów; pomiary na odwiertach impulsowym generatorem neutronów i interpretacja wyników.

Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego (od 1948 roku), Stowarzyszenia Elektryków Polskich (od 1966 roku), Związku Nauczycielstwa Polskiego (od 1949 roku). Członek rad naukowych: Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej (1986-1990), Instytutu Fizyki Politechniki Warszawskiej (1974-1979), Instytutu Matematyki i Fizyki Politechniki Rzeszowskiej (1973-1979; przewodniczący w latach 1975-1979); Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1957-1985) oraz Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego Podstawowych Problemów Techniki przy Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1972-1978) i Komisji Nagród MNSWiT (1974-1977).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, inne

Źródła do biogramu

Książki

 • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001-2010. Oprac. A. Kreft, A. Zięba, B. Bednarek. Kraków 2011, s.179-180, [foto]
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 445-446
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 816
 • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 65-70
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 139-140, [foto]
 • [Skład Osobowy AGH ... 1986-1987] wg stanu w dniu 1 września 1986. Kraków 1986, s. 136
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 224
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 117-118, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 625 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Dziennik Polski 2008, nr 141 (18 VI 2008), s. 15 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2008, nr 142 (19 VI 2008), s. 18 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2008, nr 144 (21-22.06.2008), s. 10 [nekr.]
 • Łużny W.: Jubileusz Profesora Jerzego M. Massalskiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2006, nr 159, s. 7, [foto]