Marian Malec

Z Historia AGH
Marian Malec
Marian Malec.jpg
Nazwisko Malec
Imię / imiona Marian
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab.
Data urodzenia 18 czerwca 1940
Miejsce urodzenia Humniska
Data śmierci 31 lipca 2016
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności matematyka, równania różniczkowe cząstkowe, metody numeryczne
Wydział Wydział Matematyki Stosowanej, Wydział Zarządzania


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. zw. dr hab. Marian Malec (1940-2016)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, równania różniczkowe cząstkowe, metody numeryczne

Nota biograficzna

Urodził się 18 czerwca 1940 roku w Humniskach koło Brzozowa w województwie podkarpackim. Zmarł 31 lipca 2016 roku w Krakowie i tam też został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

W 1962 roku ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę doktorską zatytułowaną "O całkach równania różniczkowego zwyczajnego, liniowego i jednorodnego oraz o pewnej klasyfikacji funkcji klasy C∞ na przedziale Δ", napisaną pod kierunkiem profesora Zenona Mosznera, obronił w 1968 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku.

W 1976 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie analizy matematycznej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W dniu 31 maja 1990 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk matematycznych.

Profesor zwyczajny od 2001 roku.

W 1962 roku rozpoczął pracę w AGH jako asystent w Katedrze i Zakładzie Matematyki II Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. Od 1977 roku był długoletnim kierownikiem Zakładu Analizy Matematycznej i Numerycznej, a w latach 1983-1985 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu Matematyki AGH.

Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1974 roku. Przez dwie kadencje, w latach 1987-1991, pełnił funkcję prezesa Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W latach 1995-2002 był redaktorem naczelnym czasopisma Opuscula Mathematica.

Autor 7 podręczników akademickich z zakresu matematyki i około 60 publikacji naukowych. Promotor 4 doktorów nauk.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/malec-marian-003017

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 17, 32, 34-36, 38, 43-44, 46, 50-51, 55, 57, 62, 64, 72, 75, 77-78, 87-88, 92, 100
  • [Skład Osobowy AGH … 1621/63]. Kraków 1673, s. 76

Artykuły

  • Dziennik Polski 2016, nr 198 (25 VIII 2016), s. A12 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2016, nr 201 (29 VIII 2016), s. A10 [nekr.]

Inne