Jacek Jerzy Szewczyk

Z Historia AGH
Jacek Jerzy Szewczyk
Jacek Szewczyk.jpg
Nazwisko Szewczyk
Imię / imiona Jacek Jerzy
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 17 lipca 1941
Miejsce urodzenia Tarnopol


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, nowoczesne technologie w geodezji, geometryzacja złóż, badania deformacji terenów górniczych
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1996–1999, 2002-2005, 2005-2008)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska19961999
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska20022005
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska20052008

Prof. dr hab. inż. Jacek Jerzy Szewczyk (1941-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, nowoczesne technologie w geodezji, geometryzacja złóż, badania deformacji terenów górniczych

Nota biograficzna

Urodził się 17 lipca 1941 roku w Tarnopolu.

W 1958 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Nysie i następnie rozpoczął studia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH, specjalizując się w geodezji górniczej.

W 1963 roku ukończył studia i rozpoczął pracę asystenta w Katedrze Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych Wydziału Geodezji Górniczej. W związku z reorganizacją AGH od 1969 roku pracował Zakładzie Geodezji Górniczej Instytutu Ochrony Powierzchni Górniczej WGG.

W 1975 roku na podstawie pracy "Ustalenie zależności pomiędzy parametrami złożowymi i technologicznymi a wskaźnikami deformacji terenu wywołanymi otworową eksploatacją siarki" uzyskał doktorat. Od 1975 roku pracował w jako adiunkt w Zakładzie Złóż i Kartografii Górniczej Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej.

W latach 1987-1991 przebywał na stażu habilitacyjnym w Moskiewskim Instytucie Górniczym, gdzie w maju 1991 roku obronił pracę habilitacyjną napisaną w języku rosyjskim.

Od 1991 roku pracował jako adiunkt, a od 1997 roku jako profesor nadzwyczajny w Zakładzie Geodezji Górniczej.

W latach 1996-1999 był prodziekanem ds. studiów zaocznych WGGiIŚ oraz w latach 2002-2005, 2005-2008 prodziekanem do ds. badań naukowych WGGiIŚ.

W 2004 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Autor pond 100 publikacji, w tym kilku książek.Wielokrotne swoje prace prezentował na konferencjach w kraju i za granicą. Jest tez autorem wielu prac badawczych wykonanych na potrzeby jednostek przemysłowych i administracyjnych kraju.

Promotor prac doktorskich.

Od 2011 roku na emeryturze.

Współpracował naukowo z Rosją, Wietnamem, Ukrainą i Australią.

Członek-założyciel Polskiego Komitetu Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego (ISM) oraz członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Stowarzyszenia Górnictwa Solnego, Piotrowskiej Akademii Wiedzy i Sztuki, członek rzeczywisty Piotrowskiej Akademii Nauk w Sankt-Petersburgu. Był członkiem Komisji do spraw Zabezpieczenia Kopalni Soli "Wieliczka", a także Rady Naukowej Uczelnianego Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz szereg odznaczeń resortowych i regionalnych.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/szewczyk-jacek-001937

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 60, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1963/64]. Kraków 1964, s. 51
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1969/70]. Kraków 1970, s. 31, 49-51
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 353, [foto]

Artykuły

  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006.Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]
  • Nowe władze Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : Prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk : Prodziekan ds. badań naukowych. Przegląd Geodezyjny 2005, nr 12. s. 19, [foto]
  • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9

Inne


stan na dzień 27.04.2020