Anna Maria Ryniewicz

Z Historia AGH
Anna Maria Ryniewicz
Anna Ryniewicz.jpg
Nazwisko Ryniewicz
Imię / imiona Anna Maria
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 17 maja 1948
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności mechanika, automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, bioinżynieria, biomateriały, biomodelowanie, biotrybologia, podstawy konstrukcji maszyn, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, tribologia
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab. inż., prof. AGH Anna Maria Ryniewicz (1948-)

Dyscyplina/specjalności: mechanika, automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, bioinżynieria, biomateriały, biomodelowanie, biotrybologia, podstawy konstrukcji maszyn, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, tribologia

Nota biograficzna

Urodziła się 17 maja 1948 roku w Krakowie.

W 1973 roku ukończyła studia w AGH.

W 1973 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie podstaw Konstrukcji Maszyn i Techniki Smarowniczej Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1982 roku na podstawie pracy "Badanie własności tribologicznych samosmarujących łożysk porowatych nasyconych trudnopalnymi olejami syntetycznymi", której promotorem był profesor Stanisław Pytko, otrzymała stopień doktora.

W 2003 roku na podstawie rozprawy "Analiza mechanizmu smarowania stawu biodrowego człowieka" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Autorka powyżej 160 publikacji.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Kierownik projektów badawczych.

Członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/ryniewicz-anna-002628

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 197374]. Kraków 1975, s. 106
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 309, [foto]

Artykuły

  • Ryniewicz A., Ryniewicz W., Olszewska M.: Ocena kształtu żuchwy na podstawie obrazowania w tomografii wolumetrycznej. Pomiary, Automatyka, Kontrola 2013, nr 3, s. 239–242, [foto]

stan na dzień 28.03.2023