Józef Machowski

Z Historia AGH
Józef Machowski
Jozef Machowski.jpg
Nazwisko Machowski
Imię / imiona Józef
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 10 marca 1930
Miejsce urodzenia Wierzchosławice
Data śmierci 17 grudnia 1997
Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, trakcja elektryczna, elektryfikacja górnictwa
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1981–1984) (1984-1987)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19811984
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19841987

Prof. dr hab. inż. Józef Machowski (1930–1997)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, trakcja elektryczna, elektryfikacja górnictwa

Nota biograficzna

Urodził się 10 marca 1930 roku w Wierzchosławicach (woj. tarnowskie). Zmarł 17 grudnia 1997 roku i został pochowany w Krakowie na Cmentarzu Salwatorskim.

Absolwent AGH w Krakowie. Dyplom magisterski uzyskał w 1954 roku na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa. Jako wyróżniający się student został asystentem w Katedrze Elektryfikacji Urządzeń Górniczych.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1964 roku, doktora habilitowanego w 1975 roku, następnie pracował na stanowisku docenta. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1988 roku.

Po reorganizacji Wydziału w 1972 roku jako starszy asystent podjął pracę w Zakładzie Trakcji Elektrycznej. W latach 1981-1987 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. W 1982 roku został Kierownikiem Zakładu Trakcji Elektrycznej w Instytucie Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych.

Autor wielu opracowań naukowo-badawczych dla potrzeb modernizacji polskiego górnictwa (90 publikacji, w tym 6 książek, 15 skryptów, 8 patentów, promotor 5 rozpraw doktorskich), dydaktyk, humanista, artysta fotografik, malarz amator.

Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (od 1964 roku; w latach 1968–1972 oraz od 1976 roku przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTETiS), członek Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia

Źródła do biogramu

Książki

 • 100 lat AGH : twarze wydziału w latach 1952-2018. Kraków 2019, s. 117-124, [foto]
 • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 65-70
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 28. Red. B. Hynowski. Warszawa 2019, s. 115-116, [foto]
 • Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich. Cz. 1. Pod red. J. Strzałki. Kraków 2009, s. 115-116, [foto]
 • Twarze Wydziału w latach 1952-2012. Red. J. Kajdański, M. Czekaj. [Kraków] 2012, s. 97-104, [foto]
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki : w 45-lecie Wydziału. [AGH]. Kraków 1999, s. 50, [foto]
 • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 299-300, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 211
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 28, [foto]

Artykuły

 • Dudek W.: Józef Machowski 1930-1997 : wspomnienie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1998, nr 49, s. 35 okł., [foto]
 • Dziekani i Prodziekani Wydziału. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 111, s. 18
 • Grzbiela Cz.: Profesor dr hab. inż. Józef Machowski. Elektrotechnika 1998, T. 17, z. 2, s. 181-182, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Dusza pełna słońca. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1998, nr 51, s. 28