Jan Macuda

Z Historia AGH
Jan Macuda
Jan Macuda.jpg
Nazwisko Macuda
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż, prof. AGH
Data urodzenia 13 lutego 1951
Miejsce urodzenia Spytkowice


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, wiertnictwo hydrogeologiczne, udostępnianie i dystrybucja wód, monitoring środowiska
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH (2008-2012 i 2012-2016)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20082012
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20122016

Dr hab. inż, prof. AGH Jan Macuda (1951-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, wiertnictwo hydrogeologiczne, udostępnianie i dystrybucja wód, monitoring środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 13 lutego 1951 roku w Spytkowicach.

W 1974 roku ukończył Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH.

W 1982 roku rozpoczął pracę specjalisty w Pracowni Eksploatacji Otworowej Wód Zakładu Eksploatacji Otworowej i Inżynierii Złożowej Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

W 1990 roku na podstawie pracy "Wpływ wybranych czynników techniczno-technologicznych na wskaźniki wiercenia otworów odwadniających na złożu Szczerców" uzyskał stopień doktora. Następnie został adiunktem.

W latach 2001-2009 był kierownikiem Pracowni Ochrony i Kształtowania Środowiska.

W latach 2007-2009 był zastępcą kierownika Katedry Złóż Węglowodorów i Kształtowania Środowiska.

W latach 2008-2012 i 2012-2016 był Prodziekanem ds. Studiów Niestacjonarnych Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Od 2013 roku profesor nadzwyczajny AGH.

Autor około 240 publikacji, w tym około 30 książek oraz około 30 patentów.

Autor i współautor ponad 300 opracowań naukowych dla przemysłu.

Od 1996 roku kierownik 9 studiów podyplomowych. W latach 1988-2012 opiekun Koła Naukowego "ZDRÓJ".

Od 1985 roku rzeczoznawca Ministra Środowiska, od 2000 roku rzeczoznawca Wojewody Małopolskiego.

Od 2002 roku członek Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych przy Ministrze Środowiska, a od 2008 roku członek Rady Programowej Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Ponadto był też członkiem American Water Works Association, Society of Petroleum Engineers, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Złota Odznaka Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Srebrna Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP, Odznaka Honorowa Zasłużony dla Górnictwa RP, Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/macuda-jan-003256

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 298, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 255
  • [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 55
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 212-213, [foto]
  • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : sprawozdanie władz z działalności w latach 2008-2016. Kraków 2016, s. 5


stan na dzień 15.02.2023