Adam Krzysztof Piłat

Z Historia AGH
Adam Krzysztof Piłat
Adam Pilat.jpg
Nazwisko Piłat
Imię / imiona Adam Krzysztof
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 16 grudnia 1972
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności automatyka i robotyka, systemy magnetycznej lewitacji, systemy i algorytmy sterowania cyfrowego, automatyzacja urządzeń przemysłowych, modelowanie i identyfikacja systemów nieliniowych, automatyka, robotyka
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii BiomedycznejDr hab. inż., prof. AGH Adam Krzysztof Piłat (1972-)

Dyscyplina/specjalności: automatyka i robotyka, systemy magnetycznej lewitacji, systemy i algorytmy sterowania cyfrowego, automatyzacja urządzeń przemysłowych, modelowanie i identyfikacja systemów nieliniowych, automatyka, robotyka

Nota biograficzna

Urodził się 16 grudnia 1972 roku w Krakowie.

W latach 1991-1996 studiował na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1996 roku rozpoczął pracę w Katedrze Automatyki Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH, przekształconym w 1998 roku w Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.

W 2002 roku na podstawie pracy "Sterowanie układami magnetycznej lewitacji" uzyskał doktorat.

Obecnie związany z Katedrą Automatyki i Robotyki WEAIiIB.

Jego praca naukowa jest zorientowana na projektowanie, modelowanie, syntezę sterowania, badania symulacyjne i eksperymentalne urządzeń, szczególnie z technologią lewitacji magnetycznej.

W 2015 roku został laureatem konkursu „eNgage” organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W 2020 roku otrzymał Laur Dydaktyka AGH w kategorii Promotor.

Autor ponad 170 publikacji.

Promotor ponad 40 prac inżynierskich i ponad 20 magisterskich.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Rektora AGH, Wyróżniona przez Radę Wydziału WAIiE Rozprawa Doktorska, Laur Dydaktyka AGH w kategorii Promotor, laureat konkursu „eNgage” organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/pilat-adam-krzysztof-001095

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s. 53, 452
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 278, [foto]

Inne

stan na dzień 24.01.2023