Antoni Łukasz Pasierb

Z Historia AGH
Antoni Łukasz Pasierb
Antoni Pasierb.jpg
Nazwisko Pasierb
Imię / imiona Antoni Łukasz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 15 października 1940
Miejsce urodzenia Sokołów Małopolski
Data śmierci 21 października 2006
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metalurgia, metaloznawstwo, przeróbka plastyczna metali
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1990–1996)
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metali Nieżelaznych19811983
DziekanWydział Metali Nieżelaznych19901993
DziekanWydział Metali Nieżelaznych19931996

Prof. dr hab. inż. Antoni Łukasz Pasierb (1940–2006)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, metaloznawstwo, przeróbka plastyczna metali

Nota biograficzna

Urodził się 15 października 1940 roku w Sokołowie Małopolskim. Zmarł 21 października 2006 roku w Krakowie. Został pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1963 roku ukończył Wydział Metalurgiczny AGH.

W 1969 roku uzyskał stopień doktora, w 1980 roku - doktora habilitowanego, w 1992 roku - tytuł naukowy profesora.

Działalność naukową i dydaktyczną rozpoczął w 1963 roku jako asystent na nowo utworzonym Wydziale Metali Nieżelaznych AGH. W tym też roku odbył staż w Instytucie Stali Stopów w Moskwie. W latach 1981–1983 pełnił funkcję prodziekana ds. dydaktyki, a w latach 1990–1996 (przez dwie kadencje) funkcję dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych. W 2002 roku uzyskał nominację na stanowisko profesora zwyczajnego Akademii Górniczo-Hutniczej.

Główne kierunki działalności naukowej Profesora związane były z teoretyczną analizą naprężeń i odkształceń w procesach wzdłużnego i skośnego walcowania oraz procesem ciągnienia rur. Prowadził prace teoretyczne i konstrukcyjne związane z procesem walcowania rur poprzecznie żebrowanych, które doprowadziły do uruchomienia produkcji rur żebrowanych o najwyższych parametrach jakościowych i o nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych i cieplnych. Znaczącym dorobkiem Profesora są prace poświęcone badaniom zjawisk tarcia w procesach przeróbki plastycznej oraz rozwiązania utylitarne w zakresie opracowania nowych receptur smarów i olejów emulgujących do przeróbki plastycznej metali nieżelaznych.

Był autorem ponad 90 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, 12 patentów, 245 prac naukowo-badawczych i ekspertyz niepublikowanych, z których ponad 60 zostało wdrożonych w przemyśle krajowym i zagranicznym oraz promotorem prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.

Był członkiem wielu stowarzyszeń naukowych i organizacji inżynierskich m.in. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (od 1965 roku), Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (od 1996 roku, a od 2003 roku prezesem Koła Krakowskiego).

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, III nagroda indywidualna Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne, złote medale Międzynarodowych Targów Wynalazczości „Brussels-Eureka”, Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie, Special Merit Award — Techno Messe Kansai w Osace, Medal Komisji Edukacji Narodowej.


Źródła do biogramu

Książki

  • Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P - Ż. Warszawa 2003, s. 755
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 268, [foto]
  • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 40 lat działalności. Oprac. J. Nowakowski, L. Kustowski, W. Libura. Kraków 2002, s. 15-16, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2006, nr 250 (25 X 2006), s. 12 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2006, nr 251 (26 X 2006), s. 13 [nekr.]
  • Libura W.: 40-lecie działalności naukowej i dydaktycznej Profesorów Antoniego Pasierba i Kazimierza Świątkowskiego. Rudy i Metale Nieżelazne 2004, [nr] 10-11, s. [482], [484], [foto]
  • Zasadziński J.: Prof. dr hab. inż. Antoni Pasierb 1940-2006 : wspomnienie pośmiertne. Rudy i Metale Nieżelazne 2006, [nr] 11, s. 709-710, [foto]
  • Zasadziński J.: Prof. dr hab. inż. Antoni Pasierb 1940-2006 - wspomnienie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2007, nr 161, s. 29, [foto]