Janusz Łuksza

Z Historia AGH
Janusz Łuksza
Janusz Luksza.jpg
Nazwisko Łuksza
Imię / imiona Janusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 17 listopada 1945
Miejsce urodzenia Tomaszów Mazowiecki


Dyscyplina/specjalności metalurgia, plastyczna przeróbka metali
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1996-1999, 1999-2002)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19891990
ProdziekanWydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej19931996
DziekanWydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej19961999
DziekanWydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej19992002

Prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza (1945–)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, plastyczna przeróbka metali

Nota biograficzna

Urodził się 17 listopada 1945 roku w Tomaszowie Mazowieckim.

W 1969 roku ukończył Wydział Metalurgiczny AGH w specjalizacji przeróbka plastyczna stali.

W 1969 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Przeróbki Plastycznej Metali Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego.

W 1976 roku na podstawie pracy "Badania naprężeń własnych w prętach stalowych ulepszanych cieplnie przed ciągnieniem" uzyskał stopień doktora.

W 1987 roku po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej "Analityczna ocena odkształceń zbędnych w procesie ciągnienia pełnych wyrobów cylindrycznych" został doktorem habilitowanym.

W 1992 roku został profesorem nadzwyczajnym AGH. W 2002 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1989-1990 prodziekan Wydziału Metalurgicznego. W latach 1993-1996 prodziekan, następnie w latach 1996-1999 i 1999-2002 dziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.

Od 2002 roku był przewodniczącym Rady Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa.

W latach 1978-1979 stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Bethlehem, w 1982 roku British Council w Leeds.

Autor ponad 100 publikacji w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, w tym kilka książek oraz patentów i ponad 70 prac naukowo-badawczych dla przemysłu. Wygłosił ponad 30 referatów opublikowanych w materiałach na konferencje krajowe i zagraniczne. Jest autorem recenzji prac doktorskich, recenzji habilitacyjnych oraz opinii do procedur nominacji profesorskich. Recenzent 10 książek i monografii o tematyce związanej z teorią i praktyką wytwarzania drutu i taśm stalowych.

Promotor kilku prac doktorskich i ponad 60 magisterskich i inżynierskich.

Współpracował przy realizacji ponad 100 prac naukowo-badawczych i ekspertyz, w tym 12 grantów KBN i 2 projektów naukowych w ramach programu PHARE. Był kierownikiem 5 projektów wdrożeniowych KBN w ostatnich latach, realizowanych w takich zakładach jak Baildon Steel Mill (cienkie druty ze stali wysokostopowych i specjalnych), Fabryka Śrub ŚRUBEX SA (dobór materiałów dla elementów złącznych), Mikrohuta (taśmy walcowane i ciągnione ze stali kwasoodpornych), Huta Cedlera SA (Huta Stali Cedler) (obróbka cieplna i obróbka mechaniczna walcówki ze stali mikrostopowej). Konsultant naukowy w kilku hutach, takich jak: Bankowa, Warszawa, Baildon oraz doradca naukowy w Hucie Tadeusza Sędzimira (1995-2001).

Członek Komitetu Przeróbki Plastycznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Komitetu Metalurgii PAN, Rady Naukowo-Ekonomicznej Stali, Rady Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach i Rady Nadzorczej Huty Tadeusza Sędzimira.

28 października 2022 roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej otrzymał godność Profesora Honorowego AGH w uznaniu za: "działania na rzecz współpracy uczelni z przemysłem metalurgicznym w zakresie badań naukowych i kształcenia kadry oraz za aktywność i konsekwencję w organizacji i modernizacji procesu kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie".

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego, Nagroda im. Profesora Mariana Schneidera, Medal „Zasłużony dla Huty Warszawa”, Medal „Zasłużony dla Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej”, trzykrotnie Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/luksza-janusz-002867

Źródła do biogramu

Książki

  • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 102, 104, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 140
  • Profesor Janusz Łuksza. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 77-79, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 74
  • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). Kraków 2000, s. 201-202
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 209-210
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Red. J. Kajtoch. Kraków 1994, s. 36, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Nowe władze AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 2, 35 [foto]
  • Profesor Andrzej Łędzki i profesor Janusz Łuksza honorowymi profesorami. Biuletyn AGH 2022, nr 176, s. 12-13, [foto]

Inne

stan na dzień 9.02.2023