Eustachij Iwanowicz Kryżanivski

Z Historia AGH
Eustachij Iwanowicz Kryżanivski
Eustachij Iwanowicz Kryzanivski.jpg
Nazwisko Kryżanivski
Imię / imiona Eustachij Iwanowicz
Tytuły / stanowiska prof.
Tytuły honorowe AGH Konsul Honorowy AGH
Data urodzenia 15 sierpnia 1948


Dyscyplina/specjalności energetyka
prof. Eustachij Iwanowicz Kryżanivski (1948-)

Dyscyplina/specjalności: energetyka

Nota biograficzna

Urodził się 15 sierpnia 1948 roku.

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Iwano-Frankiwskiego Instytutu Nafty i Gazu na Ukrainie. W latach 1975-1978 odbył studia doktoranckie w Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W 1980 roku obronił pracę doktorską, w 1990 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 1992 roku posiada tytuł profesora.

W 1993 roku został rektorem Iwano-Frankiwskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu na Ukrainie.

Jest członkiem Rady Państwowej Funduszu Badań Podstawowych, członkiem Kolegium Ministerstwa Energetyki Ukrainy.

Jest autorem ponad 400 prac naukowych, w tym 20 książek i ponad 60 wynalazków.

W 2014 roku otrzymał tytuł Konsula Honorowego AGH za rozwijanie współpracy dydaktycznej i naukowo-badawczej pomiędzy Narodowym Uniwersytetem Nafty i Gazu w Ivano-Frankiwsku a Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Źródła do biogramu

Artykuły

  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 26.11.2014], s. 2, 11, 28

Inne