Stanisław Małoszewski

Z Historia AGH
Stanisław Małoszewski
Stanislaw Maloszewski.jpg
Nazwisko Małoszewski
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 10 kwietnia 1921
Miejsce urodzenia Kalinówka
Data śmierci 30 października 2000
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geofizyka
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Małoszewski (1921–2000)

Dyscyplina/specjalności: geofizyka

Nota biograficzna

Urodził się 10 kwietnia 1921 roku w Kalinówce, w Zagłębiu Dąbrowskim. Zmarł 30 października 2000 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Jeden z pierwszych absolwentów Wydziału Geologiczno-Mierniczego Akademii Górniczo-Hutniczej, którą ukończył w 1950 roku. Tutaj zdobył stopnie i tytuły naukowe: doktorat (1959), habilitacja (1965), tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego (1971), profesora zwyczajnego (1976).

W 1950 roku rozpoczął pracę starszego asystenta w Zakładzie Geofizyki Stosowanej Wydziału Geologiczno-Mierniczego, następnie adiunkta (1950–1965), docenta (1965–1968). Pełnił wiele funkcji kierowniczych, m.in. kierownika Zakładu Grawimetrii i Magnetometrii Poszukiwawczej (1961-1968), kierownika Oddziału Geofizyki Poszukiwawczej (1966-1968), kierownika Oddziału Geofizyki na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH (1968–1991), organizatora i dyrektora Międzyresortowego Instytutu Geofizyki AGH. W tym czasie pełnił również funkcję kierownika Zakładu Geofizyki Złożowej w tym Instytucie.

Związany również z przemysłem. W latach 1951–1953 był kierownikiem grupy geofizycznej w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geofizycznych, w latach 1955–1956 pełnił funkcję głównego projektanta w Przedsiębiorstwie Geologiczno-Inżynierskim Energetyki, a w latach 1976–1991 był doradcą w Kopalni Węgla Kamiennego Klimontów-Porąbka.

Autor ok. 100 rozpraw, monografii i artykułów, a także ok. 500 opracowań wykonanych dla potrzeb geologii, górnictwa, przemysłu i licznych instytucji badawczych. Wybitny polski geofizyk z zakresu geofizyki stosowanej, twórca polskiej geofizyki górniczej. Promotor kilkudziesięciu rozpraw doktorskich.

Członek i przewodniczący rad naukowych Instytutu Geofizyki PAN, Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Głównego Instytutu Górnictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz innych jednostek naukowo-badawczych w przemyśle geologiczno-górniczym. Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego (1950-1981), NSZZ "Solidarność" (1981-1982), PZPR (1960-1990).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Złota Odznaka "Zasłużony dla Polskiej Geologii", inne

Źródła do biogramu

Książki

 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 434
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 794
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 66-68, [foto]
 • [Skład Osobowy AGH … 1950/51]. Kraków 1951, s. 20, 45
 • Stanisław Małoszewski. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 186
 • Stanisław Małoszewski. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 116
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 220, [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej : "Wydział wczoraj i dziś", Kraków 28 i 29 czerwca 2001 roku : Jubileusz 50-lecia. [AGH]. Red. K. Pietsch i R. Semyrka. [Kraków 2001], s. 26, [foto]

Artykuły

 • Grabowska T., Jankowski J.: Jubileusz profesora Stanisława Małoszewskiego. Geologia 1996, t. 22, z. 1, s. 107-109, [foto]
 • Grabowska T.: Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza : Stanisław Małoszewski. Polish Journal of Mineral Resources 2006, vol. 10, wyd. spec., s. 171, 184, [foto]. Materiały z konferencji: 20 lat Towarzystwa Geosynoptyków GEOS : Kraków 1986-2006 : Kraków, 17 listopada 2006 r.
 • Grabowska T.: Wspomnienie o Stanisławie Małoszewskim 1921 - 2000. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 86, s. 19, [foto]
 • Jankowski J.: Professor Stanisław Małoszewski 1921-2000 : obituary. Acta Geophysica Polonica 2001, Vol. 49 no. 2, s. 271-273
 • Kowalczuk J.: Stanisław Małoszewski (1921-2000). Wiadomości Naftowe i Gazownicze 2000, nr 12, s. 26–27, [foto]
 • Pietsch K.: Jubileusz 75-lecia urodzin profesora Stanisława Małoszewskiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 30/31, s. 9-10, [foto]
 • Pietsch K.: Jubileusz 75-lecia urodzin profesora Stanisława Małoszewskiego. Przegląd Górniczy 1996, T. 52, nr 7-8, s. 42-43, [foto]
 • Poborski J.: Wspomnienia starego inżyniera górniczego : z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : ciąg dalszy. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 12, s. 11-15, [foto]

Inne

 • Wniosek o nadanie tytułu profesora zwyczajnego i powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisława Małoszewskiego. [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 20.02.1975], s. 11-14